Op donderdag 16 januari 2020 organiseert Publiek Domein een bijzonder event ‘De ondernemende ambtenaar binnen een veranderend ecosysteem’.

 

De ontwikkelingen binnen en rondom de gemeenten gaan razendsnel. Dat vereist een duurzame aanpak van uw werk en uw loopbaan, waarmee u nu en in de toekomst succesvol bent. Een ondernemende houding en ondernemend gedrag zijn daarbij van cruciaal belang. Ondernemerschap is daarmee een van de belangrijkste competenties van de 21e eeuw. Kom alles te weten over ondernemerschap.

 

Heeft u interesse om te komen? Inschrijven kan via info@publiekdomein.nl.

 

Het programma op hoofdlijnen:

-         - Ontvangst

-         - Welkomstwoord door Hero Prins (programmaleider Publiek Domein)

-          - Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in gemeenteland op gebied van ondernemerschap (Jan van Ginkel)

-         - Welke competenties zijn in 2020 nodig om als ondernemend ambtenaar de burger goed te bedienen (Neeltje van der Heijden)

-         - De paradox van de ondernemende ambtenaar, een cultuurclash in bedrijf (Hermannus Stegeman)

-        -  Lean overheid: burger-centrisch innoveren in de publieke sector (Wilfred Stegeman)

-         - Netwerkborrel. Praat bij met uw vakgenoten van andere gemeenten onder het genot van een hapje en een drankje


 

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

 • Aanscherpen persoonlijk functioneren 
 • Reflectie op eigen rol en positie 
 • Nieuwe inzichten opdoen en op adem komen

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Bestuurlijke coaching

 • Strategisch positie kiezen 
 • Bestuurlijke stijl ontwikkelen 
 • Loopbaanoriëntatie

lees meer
KLIK op een onderdeel van de cirkel
en bekijk onze leergangen en
ontwikkelprogramma's.