home > leergangen > aanmelden leergangen

Aanmelden leergangen

De programma's met open inschrijving zijn gericht op persoonlijke- en professionele ontwikkeling van de deelnemers. In een veilige leeromgeving leggen wij verbindingen tussen mensen, hun mogelijkheden, hun werkomgeving en de actualiteit. Het accent ligt op persoonlijke ontwikkeling, verdieping, verbindend vakmanschap en ‘de blik naar buiten'.

Interesse in een van de programma's?

U kunt zich aanmelden met behulp van het inschrijfformulier dat bij het betreffende programma staat. Voor de meeste programma's wordt u ook gevraagd schriftelijk een aantal vragen te beantwoorden over uw achtergrond en werksituatie en de concrete leervragen die voor u relevant zijn. 

Daarna volgt een intakegesprek tussen de programmaleider en de kandidaat-deelnemer. In het gesprek wordt nagegaan of deelname aan de leergang in voldoende mate kan beantwoorden aan de wederzijdse verwachtingen. Mocht blijken dat naar alle waarschijnlijkheid gewenst resultaat en inzet niet zullen worden bereikt, dan wordt de aanmelding niet gehonoreerd en worden alternatieve programma's verkend.

Indien u wilt investeren in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling en nog geen duidelijk beeld heeft welk programma met open inschrijving het beste bij u en uw situatie past, dan kunt u ook een verkennend gesprek aanvragen met een van de programmaleiders. In dit gesprek verkent u uw ontwikkelbehoefte en adviseren wij u graag over mogelijke professionaliseringsprogramma's.« Terug naar de vorige pagina