home > over ons > de mensen

De mensen

Trainer
Joost Klabbers

Klik hier om het uitgebreide cv te lezen


Joost Klabbers (1959)

Na Havo en Hts Civiele Techniek (diploma 1981) en een periode van 12 ambachten en een enkel ongelukje, de opleiding tot theaterdocent aan de Amsterdamse Theater school voltooid (diploma 1991). Sindsdien actief in het theater als regisseur (tot 1997) en trainingsacteur. Ik blijf mezelf scholen en trainen. Onder meer bij ITIP Empe (tot 2003) Flavio Grilo Mercado: Capoeira (tot 2005); Alet Wildmann Stemtraining en zang; Joe Weston Studio Acteren en Bewustwording (tot 2006); Centrum voor Tantra Amsterdam; B. Collewijn/Voice Dialoge; Zenriver zentrainingscentrum.

Achter de sociaal gemodelleerde persoonlijkheid huist in ieder mens een grote, zeer eigen kracht. Die twee facetten bij elkaar brengen zie ik als een grote bron van inspiratie. Praktische ‘zakelijke' (leer)vragen kunnen een prima ingang zijn tot vergroting van bewustzijn. Ik verzorg trainingen op het gebied van (non-verbale) communicatie en persoonlijke groei en ik ontwikkel, in wisselende allianties, theatrale interventies in allerlei settingen. Het meest kom ik tot mijn recht als ik, in respons op een concrete vraag, passende werkvormen mag maken die de deelnemers in staat stellen zichzelf te ontmoeten zoals ze zijn en daarin onvermoede krachten te ontdekken. Daarbij put ik uit de onuitputtelijke bron van de' theatrale praktijk'.

Naast Publiek Domein werkte ik de afgelopen jaren samen met of in opdracht van o.a.: re-Activatie, re-integratie Hilversum; Boertien Groep Trainingen en advies Naarden;
IBM consultancy Group Amersfoort; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag; Z daklozenkrant Amsterdam; Brabant Water Tilburg; Nederlandse museum vereniging Amsterdam; ITIP Empe; Goal trainingen Rotterdam; Sevagram Zorg Heerlen.
En graag en regelmatig werk ik samen met collega-trainers/acteurs uit mijn netwerk.
De laatste jaren heb ik in opdracht van Rijkswaterstaat Bureau Adviseurs "dienstbrede" trajecten (workshops in combinatie met coaching) ontwikkeld en uit uitgevoerd die bij uitstek op dat grensvlak liggen van effectiever communiceren en persoonlijke bewustwording; "OpenHartig Aanspreken" als ingang voor persoonlijke bewustwording.

In al zijn complexiteit, met al zijn tekortkomingen en afwijkingen, ja juist daarin, is elk mens een prachtige schepping. Als we ons daardoor kunnen laten ontroeren, ben ik zielsgelukkig.duim
wijsvinger
Richting geeft mij het basale besef dat we allemaal innig verbonden zijn. Of we dat nu willen of niet.
middelvinger
Los rondrazende hersenen: Abstract geïntellectualiseerde wijsneuzerigheid die niet wordt geschraagd door voldoende doorleefde eigen ervaring.
ringvinger
Trouw ben ik aan mijn eigen norm van oprechtheid. En aan mijn vrouw.