home > over ons > de mensen

De mensen

Programmaleider
Hero Prins

Klik hier om het uitgebreide cv te lezen


Op 1 september ben ik gestart als nieuwe directeur van Publiek Domein. Voor mij een prachtige postitie om mijn inspiratie en ervaring te kunnen inzetten die ik heb opgedaan in diverse organisaties en verandertrajecten. Ik kijk ernaar uit om het PD bureau, het PD netwerk en de opdrachtgevers te leren kennen en de samenwerking te starten. Hierbij al enige 'voorinformatie' over mijn achtergrond en motivatie.

Bij Rijkswaterstaat, Deltares en het publiek-private Climate-KIC programma heb ik brede ervaring opgedaan in leidinggeven, algemeen management, strategie ontwikkeling, reorganisatie- en fusie processen, design en innovatie processen en de ontwikkeling van ondernemerschap. Niet alleen als eindverantwoordelijke directeur heb ik ervaring, maar ook als spreker en dagvoorzitter op nationale- en internationale congressen. Steeds vanuit het perspectief van de publieke sector en de daaraan verbonden maatschappelijke vraagstukken.

Bij de diverse rollen die ik heb vervuld, heb ik van nature veel oog gehad voor de human factor. Motivatie, inspiratie, teamspirit, ontvankelijkheid, drive dan wel het tekortschieten daarvan kunnen ieder ambitie maken of breken. De rol van directeuren, managers en regisseurs is daarbij cruciaal als richtinggever, cultuurdrager en levend voorbeeld. 

 duim
wijsvinger
Mijn betrokkenheid en intuïtie geven mij richting.
middelvinger
Ik heb een enorme hekel aan grote vergaderingen. Het zijn vaak treurige vertoningen van collectief onvermogen om de aanwezige talenten en inspiratie tot bloei te brengen.
ringvinger
Ik ben trouw aan vriendschappen. De mooiste vriendschappen ontstaan als je samen iets bijzonders presteert.