home > over ons > de mensen

De mensen

Programmaleider
Kees Verschoor

Klik hier om het uitgebreide cv te lezen


Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden en teamcoachen van stakeholder relaties, -governance, -management en -leiderschap. Ik help mensen en organisaties door te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en klaar te zijn voor innovaties en veranderingen.

Na het afronden van Academie Diedenoort in Wageningen heb ik de afgelopen vijfentwintig jaar brede ervaring opgedaan als (interim)manager, adviseur, procesbegeleider en teamcoach op het gebied van stakeholder governance en management bij vele publieke en private organisaties in verschillende landen en culturen.

De laatste jaren ben ik gaan schrijven, zoals het boek Mutual Sustainability over sturen op relaties en wetenschappelijke artikelen. Samen met wetenschappers doe ik vernieuwend onderzoek naar belanghebbendengovernance in relatie tot publiek belang. Ik geef les over deze onderwerpen aan het Zijlstra Center (VU) en het Johan Cruyff Instituut.

Naast omgevingsanalyses met alle stakeholders gebruik ik mijn ervaring en intuïtie om toe te werken naar eindscenarios. Ik kijk naar een organisatie op drie niveaus: strategisch (waarom), tactisch (hoe) en operationeel (wat) en neem daar altijd de omgeving in mee (wie). Het gaat om de visie, missie en de mensen die de identiteit van een organisatie kenmerken en wat dit voor relaties betekent. Vooral wat er wordt gedeeld en de balans tussen geven en ontvangen is belangrijk. Als het waarom helder is én geleefd wordt in de organisatie, creëer je geloofwaardigheid, accountability en integriteit. Ik onderzoek en definieer de grote lijnen, begeleid en coach in het toewerken naar de doelen, breng het proces op gang en bewaak de voortgang.

Een specifieke aandachtsveld is netwerksturing. Wees de spin in het web door te sturen op waardevolle relaties met stakeholders. Het werk in de publieke sector is vaak complex en divers. Directeuren, managers en teams hebben te maken met de belangen van veel stakeholders in uitgebreide netwerken. Maar wie zijn nu precies de stakeholders en hoe kunnen ze positief betrokken worden? Hoe ontwikkel je een echt gelijkwaardige relatie met de stakeholder en krijg je helder wat hun échte wensen zijn. Breng de waarde van de relatie in beeld. Wederzijds, dus ook de toegevoegde waarde van de organisatie zelf telt mee.

En verder...
Duurzaamheid en hoe belangrijk goede relaties zijn, is me met de paplepel ingegoten. Als kind woonde ik lange tijd in de tropen waar we spaarzaam moesten omgaan met alle middelen. Ook in mijn werkende leven heb ik in vele verschillende culturen mogen wonen en werken. Met mijn vrouw, zoon en dochter woonde ik 7 jaar in Bolivia waar we onder andere ons eigen huis bouwden met de daar beschikbare materialen. Het bewustzijn van de schaarste en ongelijkheid maar ook de diversiteit op onze aarde, mijn liefde voor de natuur en het vertrouwen in de medemens staan bij mij hoog in het vaandel. Mijn passie gaat over de lange termijn in het hier en nu.duim
wijsvinger
Ik ben een idealistische realist: om een ideaal te realiseren moet je innovatief zijn, maar ook kunnen implementeren en zaken concreet en meetbaar kunnen maken. Hierbij is de rol van “matchmaking” belangrijk: het publieke domein, het bedrijfsleven, rijk en arm, noord en zuid, ecologie en economie; ze staan allemaal in relatie tot elkaar.
middelvinger
Mensen die alleen maar consumeren of komen om te halen.
ringvinger
Ik ben trouw aan mijn innerlijke kompas, mijn dierbaren en degenen die mijn vertrouwen niet beschamen.