home > over ons > de mensen

De mensen

Trainer
Liesbeth Tettero

Klik hier om het uitgebreide cv te lezen


 

Al ruim 25 jaar is het openbaar bestuur mijn werkgebied. Ik heb dit zowel voor als achter de schermen goed leren kennen: als communicatieadviseur en woordvoerder bij gemeenten en de politie, als gemeenteraadslid en als talentmanager en opleider bij een politieke partij. Sinds 2002 werk ik ook als trainer en coach, sinds vijf jaar ben ik full time trainer, coach en intervisiebegeleider van politici,  bestuurders en van medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en GGD’en. Politiek-bestuurlijke gevoeligheid loopt als rode draad door al mijn werk. Wat betekent het om te werken bij een publieke organisatie? Welke rol speelt politiek; wat is de invloed van media en social media? Met welke belangen moet je rekening houden, zowel binnen als buiten de organisatie? Hoe verandert de samenleving en hoe verandert de overheid? 

Mijn werk is nooit saai: iedere training is anders, organisatie is anders, iedere dag is anders. De actualiteit levert steeds het nieuw en het beste lesmateriaal. Onderwerpen als Politiek-bestuurlijke gevoeligheid haalt regelmatig het nieuws: of een ambtenaar nu iets regelt zonder politiek mandaat, een staatssecretaris niet de politiek gewenste lijsten aan de Kamer stuurt of als een burgemeester in het nieuws komt met een familiekwestie, om maar een actueel voorbeeld te noemen… Of de deelnemers nu eigen casuïstiek aanleveren of niet, omdat ze bijvoorbeeld net begonnen zijn bij de overheid, herkenbaarheid van de materie staat altijd voorop.

Mijn trainingen zijn actief en interactief. Ik nodig de deelnemers uit om zich in de schoenen van andere actoren te verplaatsen en hun eigen rol onder de loep te leggen.


 duim
wijsvinger
middelvinger
ringvinger