Domeinschrift: Ophouden met oplossen - Publieke kansen in complexiteit

Jacques Wallage ontving op donderdag 31 oktober 2013 het eerste exemplaar van het boek Ophouden met oplossen: Publieke kansen in complexiteit uit handen van Geert Neelen, directeur van Publiek Domein. Wallage was gastspreker tijdens de Domeindag van Publiek Domein over het thema "verschil maken in het publieke domein" in het Polman's Huis in Utrecht.

 

"Ophouden met oplossen" is het advies van de schrijvers aan professionals in het publieke domein. Complexe vraagstukken als verkeerscongestie, stedelijke ontwikkeling, migratie en andere sociale vraagstukken kun je niet oplossen. Je kunt ze alleen maar hanteerbaar maken, en dat ook alleen maar tijdelijk. De schrijvers - Henk Gossink, Jan den Hollander en Iris de Veer - reiken hulpmiddelen aan voor ambtenaren en bestuurders om met meer effect en minder frustratie het spel te spelen.

De auteurs hebben hun jarenlange ervaring in het publieke domein verbonden met actuele inzichten uit diverse takken van wetenschap. Ze geven nieuwe antwoorden, maar ze stellen vooral nieuwe vragen. Welke perspectieven biedt systemisch kijken en hoe doe je dat? Wat kun je in de publieke context met de nieuwste inzichten over de werking van ons brein? Wat zie je als je door de bril van relaties kijkt en wat als je door de bril van de macht kijkt en hoe combineer je die perspectieven? Hoe kun je de betiteling "leemlaag" van het middelmanagement tot een ware geuzennaam maken? Hoe kun je zo sturen dat de dingen bijna vanzelf gaan? Wat kun je leren van soaps als het gaat om het hanteren van vraagstukken? Waarom is cultuurverandering eigenlijk meestal gedoemd te mislukken? Hoe kan je irrationele mensen en processen beïnvloeden? De nieuwe antwoorden maken het boek actueel, de nieuwe vragen maken Ophouden met oplossen tijdloos. Het boek is uitgebracht door Publiek Domein.« Terug naar de vorige pagina


Bestellen Domeinschrift:

Het boek kost € 20,00 (inclusief verzendkosten) en is via deze link te bestellen.


Colofon

Auteurs: Henk Gossink, Jan den Hollander en Iris de Veer  
Eindredactie: Geert Neelen
Fotografie: Harry Slegh, Wijstijd.NU

Uitgave van Publiek Domein, Utrecht, 2013, 184 pagina's, ISBN 9789080245006.

Omslag Domeinschrift Ophouden met oplossen - Publieke kansen in complexiteit