Websitelijst Domeinschrift 2013


Hoofdstuk 2: De illusie van het rationele brein

Meer weten over de casus van Sahar:
Meer weten over de casus Mauro:
Meer weten over het brein algemeen:
Meer weten over irrationaliteit:
Wie meer wil weten over eerste indrukken en wat je daar (niet) uit op kunt maken lees: "het vermakelijke boek van Sam Goslings" Snoop. What your stuff tells about you." Vertaald als "De geheime taal der dingen. Hoe je spullen verraden wie je bent." Zie ook http://snoopology.com/

Meer weten over de relatie fysieke ervaringen en het brein:
Meer weten over priming
Meer weten over het gedachtengoed van George Lakoff (framing):
Meer weten over het gedachtegoed van Frank Luntz (framing):
Anderen over de kracht van woorden:

Hoofdstuk 3: De logica van de gelaagdheid:


Hoofdstuk 4: Liefdesverdriet en machtshonger in organisaties

Meer weten over de besproken managementtheorie

Hoofdstuk 6: Kwestie van kiezen over denkfouten

Meer lezen over denkfouten:
Wie echt alle fouten van ons systeem 1 op een rijtje wil zien als het om kiezen gaat, lees: Daniel Kahneman: "Thinking fast and slow", inmiddels vertaald als "Ons feilbare denken" Business Contact, Amsterdam, 2011. Zie hem het uitleggen: Meer over Daniel Kahneman
Ervaren hoe de olifant je op een dwaalspoor brengt:
Verdieping over denkfouten Casus uit dit hoofdstuk over rechters en hun vooroordelen:
Over de rechters en hun vooroordelen. Artikel: Verschillen in straftoemeting in soortgelijke zaken - Hilde Wermink, Jan de Keijser en Pauline Schuyt.

Casus kamerlid John Leerdam over niet bestaande band
Casus Euthanasia in the Netherlands: Rick Santorum’s bogus statistics
Over irrationele keuzes:
Over de markt van liefde en geluk: hot or not? Over negatieve emoties en hoe we die verspreiden en hoe die ons ongelukkig maken

Hoofdstuk 7: Gemak dient de mens: over hoe breinkennis de publieke zaak kan dienen

Voor een mooi overzicht van de kronkels in onze beslissingen met speciale aandacht voor het publieke domein: WRR rapport: WRR-Verkenning 22: De menselijke beslisser Auteurs: W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.) ISBN: 978 90 8964 202 8.
Download deze complete publicatie als PDF-bestand.

Over het ikea-effect, waarom we houden van wat we zelf maken:
Over nudging: mensen een duwtje in de goede richting geven:
Anderen, (iets meer meer marktgericht, maar denkfouten en hoe je er van kunt profiteren heel goed uitgelegd ) zie vooral de hele serie: Over onze onze motivatie
Over beïnvloeden van werknemersgedrag, nudging op de werkvloer:
Over waarom de online datingmarkt niet werkt en wat wel werkt
Over het brein en gewenning aan pijn en ongemak:
Over uitgeven om bij de groep te horen
Over hoe je mensen (niet) kunt laten geven voor een goed doel:

Hoofdstuk 8: Moraal en geweten

Ariely over bedrog: Meer weten over Jonathan Haidt en zijn publicaties? Zie meer over de Righteous mind van Haidt
Apenkenner Frans de Waal over moraal bij apen
Over de ontwikkeling van morele concepten bij kinderen
Steven Pinker over de mythe van geweld
Meer weten over autoriteit?
Meer weten over moraliteit?
Meer weten over morale diversiteit?

Hoofdstuk 10: Systemisch kijken, werken en sturen

Meer weten over intuïtieve dynamiek?