Download leergangen

Naam*
Organisatie*
E-mailadres*
 
Leergang Brochure / flyer Data
High Performance Coaching
Kerntraject voor wethouders
Leergang Interne Adviseurs (LIA)
Leergang Ontwikkeling Leiderschap
Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein
Ondernemerschap voor ambtenaren
Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)
Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)