Download leergangen

Naam*
Organisatie*
E-mailadres*
 
Leergang Brochure / flyer Data
Kerntraject voor wethouders
Leergang Interne Adviseurs (LIA)
Leergang Ontwikkeling Leiderschap (LOL) bij de overheid
Leergang Publiek Leiderschap (voorheen Directeurentraject)
Leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)
Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein
Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)
Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)