home > over ons > nieuwsbrief

Kijk eens in de keuken van

Auteur(s): Harry Slegh, Geeke Bal

Voor professionele reflectie en bezinning neemt u als bestuurder, leidinggevende of beleidsprofessional waarschijnlijk maar weinig tijd. De bekende overvolle agenda, de drukbezette collega's en de telefoons die blijven rinkelen of trillen maken het lastig stil te staan bij uw eigen functioneren. Laat staan bij het functioneren van een ander. Vooral de onbekendheid met de denkwereld van anderen in de publieke sector kan een effectieve en plezierige samenwerking vaak in de weg staan.

Het blijkt dat een bestuurder graag in de keuken van een ambtelijke professional wil kijken  en dat een ambtelijke (beleids-)professional of leidinggevende dat ook graag wil bij iemand binnen het politiek-bestuurlijke domein. Voor de Publiek Domeindag ‘Dansen vol overgave' hebben we gemerkt hoe groot de bereidheid is om een ander een kijkje in de eigen keuken te gunnen. Zo bracht een beleidsmedewerker een bezoek aan een Tweede Kamerlid, liep een wethouder kunst & cultuur mee met een theaterdirecteur, bezocht een beleidsmedewerker een burgemeester, en bracht een bestuurder een intensief bezoek aan een brandweercommandant. De redenen om mee te werken aan deze ‘keukenbezoeken' waren veelzijdig: dilemma's over het omgaan met elkaar, actuele vraagstukken waarin de politiekgestuurde wens en de ambtelijke uitvoering niet met elkaar overeen lijken te komen, nieuwsgierigheid naar andermans (m/v) werkwijzen ("hoe weegt een kamerlid al die informatie?") of persoonlijke (loopbaan-)ambities.

De lessen waren indringend en vrolijkmakend: "Ik ben verrast door de zakelijkheid in deze sector." "Het geeft rust als een bestuurder helder is in wat hij wil." "Ik zie nu dat het er bij ons hectisch aan toe gaat, maar dat het voor geen meter opschiet." En als voorbeeld van een indringende, persoonlijke reflectie: "Jaren geleden ben ik politiek en bestuurlijk sensitiever gaan werken. Het voelde als zwakte, want mijn invulling van sensitiviteit was diplomatie, zogenaamde objectiviteit en voorzichtigheid. Ik zie nu, door mijn keukencontact met een gedreven bestuurder, dat ik mijzelf en mijn bestuurders tekort doe als ik dat zo blijf doen. Ik ga mijn professionele dienstbaarheid en sensitiviteit weer vullen met visie, met het aanbieden van meerdere scenario's, met verbinding en een hoge advieskwaliteit." Opgedane waardevolle contacten laten zich eveneens zien. Zo houden een wethouder en een theaterdirecteur contact om de realisatie van een theater in goede banen te leiden. Een Tweede Kamerlid gaat een bezoek afleggen bij een beleidsmedewerker jeugd. En een directeur-generaal heeft al stukken opgestuurd voor nadere reflectie van een bestuursadviseur.

Onder het motto ‘achter het bureau ontmoet je niemand' zijn de keukenbezoeken zeker een Doe-tip waard. Vraag een bestuurder of ambtelijke professional om een kijkje in zijn keuken te mogen nemen. Of nodig zelf iemand uit om bij u te komen kijken, ontmoet, wissel uit, reflecteer. Wat is uw keukengeheim?

Naast de keukenbezoeken die vaak al in leergangen en trajecten een plaats hebben, biedt Publiek Domein ook de mogelijkheid van keukenbezoeken als zelfstandig programma. In dit minitraject Professionele Keukenbezoeken komen zowel keukenbezoeken als keukentafelgesprekken aan bod, waarin professionele nieuwsgierigheid, uitwisseling en ontmoeting, reflectie en netwerking de kernwoorden vormen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geeke Bal via 030-2322116 of g.bal@publiekdomein.nl.

 

Relevante leergangen: Leergang Ontwikkeling Leiderschap, Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II), Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

« Terug
« Artikelen zoeken