home > over ons > nieuwsbrief

Spiegels en vensters

Auteur(s): Geert Neelen,

‘True leaders reflect'. Dat is de kernachtige samenvatting van een voordracht die ik bijwoonde van Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering aan de Rijksuniversiteit Groningen. Uit haar onderzoek blijkt dat leidinggevenden die het vermogen èn de discipline hebben om regelmatig te reflecteren op hun eigen handelen, het meest succesvol zijn en het meest gewaardeerd worden. Geen verrassende uitkomst, maar zoals zo vaak betekent ‘common sense' nog geen ‘common practice'. Reflectie vormt een cruciaal onderdeel van onze programma's en ik heb gemerkt dat de kwaliteit van reflectie aanzienlijk toeneemt als reflecteren tegenover die andere manier van terugkijken wordt gezet: evalueren. Graag deel ik dit inzicht met u, juist in deze winterperiode waarin we net als de natuur letterlijk en figuurlijk even stil staan, terug gaan naar de wortels en nieuwe inspiratie aanboren.

Reflecteren is een vorm van terugkijken op ervaringen en deze onderzoeken op hun betekenis. Met als doel om er zelf van te leren: ervaringen en ontwikkelingen beter te kunnen duiden, eigen gedragspatronen en overtuigingen tegen het licht te houden om daarna te experimenteren met nieuwe handelingsperspectieven. De taal die hierbij hoort is onderzoekend en vragend, naar binnen gericht. En vooral oordelen even opschorten. Juist dit laatste contrasteert sterk met evalueren. Dan willen we een handelingswijze of praktijk op zijn waarde schatten aan de hand van een al dan niet van te voren uitgesproken norm. Wij zijn bezig met beoordelen en hanteren daarbij een heel ander idioom: iets is goed of fout, voldoet wel of niet etcetera. Het is meer naar buiten gericht en vindt veelal plaats in het kader van verantwoordingsprocessen. Deelnemers van onze programma's kennen dit laatste zo goed uit hun dagelijkse praktijk dat ze ook in hun pogingen om te reflecteren vaak sterk oordelend zijn over zichzelf, anderen of bijvoorbeeld het programma. En dat leidt vrijwel nooit tot echt leren. Het kan dan enorm helpen om te zien dat reflecteren en evalueren andersoortige activiteiten zijn met een ander doel en idioom.

De artikelen in deze Nieuwsbrief sluiten hierbij aan, doordat ze zijn ontstaan vanuit de vragen die wij hebben over de huidige tijd, ‘over de beweging waarin we zitten'. En zoals u dat van Publiek Domein gewend bent, doen we dat op uiteenlopende manieren. Onderwerpen die voorbij komen zijn de beweging rondom de Wet op de maatschappelijke ondersteuning, de inherente misverstanden over de toekomst, de emotie in onze democratie, de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en het gedachtegoed van Levinas over ‘ik en de ander'. Ik hoop dat de Nieuwsbrief uw reflectie stimuleert en wens u veel leesplezier.

Relevante leergangen: Leergang Ontwikkeling Leiderschap

« Terug
« Artikelen zoeken