home > over ons > nieuwsbrief

Dansen vol overgave

Auteur(s):

Het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving is voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtelijke professionals een dans vol overgave. Het vraagt om het hebben van oor, oog en gevoel voor ritme en bewegingspatronen. En een scherp bewustzijn van de eigen rol en die van de spelers uit de andere domeinen. De dagelijkse praktijk is echter ook weerbarstig, grillig en verwarrend en roept regelmatig de behoefte op aan debat en reflectie. Met dansen als inspiratiebron kwamen op woensdag 28 november jongstleden ongeveer honderd oud-deelnemers en andere geïnteresseerden naar de oude vergaderzaal van de Tweede Kamer. Allen zijn met hart en ziel betrokken bij het openbaar bestuur en draaiden die dag mee in een bonte carrousel van serieuze, ludieke en spannende activiteiten die ook te vinden zijn in de reguliere programma's van Publiek Domein rond dit thema.
Het leverde de deelnemers van de eerste Publiek Domeindag herkenning, inspiratie en nieuwe inzichten op. Of zoals een van deelnemers het verwoordde: "Nu weet ik weer waarom ik werken in het publieke domein zo leuk vind."

Verplaatsingsoefening met Marieke Moorman, wethouder in Tilburg
Deelnemers verplaatsen zich in de drijfveren, positie en rol van de wethouder ten aanzien van een actueel dilemma, om haar vervolgens een bestuurlijk advies ‘op maat' te geven.

Meet & Greet met Tweede Kamerleden Jan Boelhouwer en Attje Kuiken
In een informele setting bevragen deelnemers de Tweede Kamerleden over drijfveren, ambities, omgaan met de media en lastige momenten.

Dualisering en stijlen van besturen met Ton Roerig, wethouder in Hilversum
Deelnemers verkennen de consequenties van dualisering voor de verschillende "stijlen van besturen" van Gerard Schouw, met als resultaat een opzet voor een mogelijke vervolgpublicatie ‘bestuursstijlen in de 21ste eeuw'.

Politiek-Bestuurlijk Gevoelig Advies
Ambtelijke professionals - die voor de opgave staan om hun bestuurder of bewindspersoon
uit de wind te houden en met de juiste informatie te ondersteunen - krijgen een ‘wegenwacht-PBG-advies'.

Ambtelijke rolopvattingen
Aan de hand van het instrument van de ambtelijke rolopvattingen staan deelnemers stil bij de rol en de verwachtingen ten aanzien van de ambtelijke professional.

Domeinverhaal van Ed van Thijn, oud-burgemeester en oud-minister
Een intieme dialoog met Ed van Thijn om van binnenuit te ervaren en mee te praten over hoe de informatievoorziening, de bloeds--omloop van de parlementaire democratie, kan vastlopen of juist op gang gehouden wordt.

Lezing en discussie door Marcel Boogers, Universiteit van Tilburg
Lokale politiek heeft een eigen logica die haar moeilijk te vergelijken maakt met de landelijke politiek. Maar daarmee is lokale politiek wel degelijk betekenisvol en ‘echte' politiek. In de workshop onderzoeken deelnemers de kern-kwaliteiten van lokale politiek én populaire misvattingen.

Lezing en discussie door Jan den Hollander
Deelnemers onderzoeken aan de hand van hun eigen casuïstiek hoe ogenschijnlijk onoplosbare gemeentelijke organisatievraagstukken hanteerbaar gemaakt kunnen worden.

Domeinverhaal van Hans Dijkstal, oud-minister en oud-fractie-voorzitter VVD
In een pittige interactie met Hans Dijkstal wordt bediscussieerd wat bestuurders en ambtenaren kunnen doen om visie en weloverwogen leiderschap in het dynamische krachtenspel van media-bestuurders-politici op peil te houden.

Relevante leergangen: Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

« Terug
« Artikelen zoeken