home > over ons > nieuwsbrief

Opmerkzaamheid

Auteur(s): Geert Neelen,

Mijn scheurkalender van 5 december jongstleden vermeldt dat uit onderzoek naar voren is gekomen dat we in de laatste tien jaar gemiddeld 10 procent harder zijn gaan lopen. Onderzoekers hebben in 32 steden de snelheid van voetgangers gemeten en het blijkt dat voetgangers in Singapore het snelst wandelen, daarna die in Kopenhagen en Madrid. Utrecht staat als eerste Nederlandse stad negende op de lijst.

Dat veel dingen sneller zijn gegaan door het gebruik van e-mail, mobiele telefoon en internet is niet verrassend, maar dat we zelfs sneller op straat zijn gaan lopen, vond ik wel frappant. Het stimuleert ook de fantasie. Wat zijn we verder allemaal sneller gaan doen? Eten, praten, lezen, vrijen, muziek maken? Dat laatste brengt me op een ervaring die ik graag met u wil delen. Ik ben zo'n tien jaar geleden begonnen met pianospelen. Natuurlijk veel te laat om een echte virtuoos te worden, maar ik heb er lol in en probeer trouw mijn pianoles te volgen. Ik merk dat hoe drukker ik het heb, hoe meer ik neig naar rustige, melancholieke of soms bijna meditatieve stukken om te spelen. Ik blijf steken in de snelle Marche Funèbre van Beethoven, maar kan met volle aandacht een hele tijd studeren op het rustige Album Leaf van Debussey. Pianospelen als een vorm van meditatie door de aandacht eindeloos te richten op twee pagina's bladmuziek. Het sluit aan bij een snel populair geworden stroming in de psychotherapie, mindfulness genaamd, te vertalen als opmerkzaamheid. Met zijn wortels in oude boeddhistische meditatietechnieken, gaat het om het zich bewust zijn van alles wat zich in het hier en nu voordoet, zonder te oordelen of te willen veranderen. Alle aandacht geven aan een bepaalde handeling of voorwerp en daar intens van genieten. Onderzoeken wijzen uit dat het positieve effecten heeft bij mensen met uiteenlopende klachten en de kwaliteit van leven verbetert.

Zo aan het begin van het jaar wil ik iedereen voldoende ‘opmerkzaamheid' toewensen als tegenwicht aan de bijna onvermijdelijke versnelling in en om ons heen. Bijvoorbeeld door deze Nieuwsbrief net iets meer aandacht te geven dan u gewoon bent te doen. Ik hoop dat het boekendebat over integriteit in het openbaar bestuur, de impressie van de Publiek Domeindag en de vaste rubrieken Maatwerk, Wat mij bezighoudt en de Doe-tip u daartoe kunnen verleiden.

« Terug
« Artikelen zoeken