home > over ons > nieuwsbrief

Versnellen en vertragen

Auteur(s): Maurice van de Mortel,

Alles moet sneller. Resultaten boeken. Korte klappen. Handen uit de mouwen! Hoe ga je mee in deze versnelling met behoud van zorgvuldigheid en in de wetenschap dat de complexiteit eerder toeneemt dan afneemt? Bieden de nieuwe sociale media door hun snelheid en personal touch uitkomst of maken ze de besluitvorming alleen nog maar lastiger? Deze vragen inspireerden Maurice van de Mortel, programmaleider bij Publiek Domein, tot de volgende bijdrage.

Duidelijk is dat het van de politiek anders moet, met minder geld, met sneller resultaat en met tevreden burgers. Dat laatste vooral. Politiek en burger leiden de dans. Aan het orkest de schone taak voor bijpassende muziek en graag op de achtergrond. Het bestaande instrumentarium voor zowel beleidsontwikkeling als besluitvorming lijkt hiervoor ontoereikend en de ambtelijke organisatie is onzeker. Sommigen zien ook ruimte voor nieuwe ideeën en wellicht revolutie. Een mooi voorbeeld van de veranderende beleidsvorming zijn de animal cops van de PVV. Een politieke oplossing voor een verondersteld maatschappelijk probleem, waarbij menig ambtenaar even achter zijn oren krabt. Wat is hier nu eigenlijk het probleem? En is dit wel de beste oplossing? Goede vragen, maar ook mosterd na de maaltijd. Door niets te doen zet je jezelf buiten spel en zullen andere spelers de ruimte pakken die jij laat liggen. Tijd om er nog eens goed naar te kijken is er evenmin. Het moet gewoon geregeld worden.
Tegelijkertijd wil je naar het grotere plaatje kijken en naar de gevolgen op de langere termijn. En dan gaat het niet meer over animal cops. Op een hoger abstractieniveau zijn economie, ecologie en welvaartsverdeling meer dan ooit mondiale en met elkaar verweven vraagstukken. Wat zijn de onderliggende bewegingen en hoe komen we tot structurele oplossingen? Tegenwicht bieden aan de politieke waan van de dag vergt visie. Visie en creatieve ideeën om maatschappelijke ontwikkelingen in de gewenste richting bij te sturen of te beïnvloeden. Meer dan ooit gaat het om slimme interventies en wisselende coalities. De maakbaarheid van de samenleving blijkt immers beperkt te zijn. Vertragen dus. Om na te denken. Om te onderzoeken. Om verschillende toekomstscenario’s uit te werken. Om meer congruente strategieën en interventies te ontwikkelen. Vertragen, ook als tegenwicht voor de versnelling.

De verhouding tussen het ambtelijke domein en het politiek-bestuurlijke domein staat zowel in Den Haag als in gemeenten en provincies onder druk. Enerzijds handen uit de mouwen en loyaal uitvoeren wat de politiek vraagt en anderzijds tegenwicht bieden aan de waan van de dag met oog voor de langere termijn.
Verschillende bewegingen met een verschillende dynamiek en een verschillende energie. Hoe ga je daar als persoon en als professional bij de overheid mee om? Waar zit je kracht? Hoe blijf je schakelen? Hoe creëer je overzicht? Hoe blijf je uit oude patronen? Meebewegen en stevig gaan staan. Mee resoneren en ontregelen. Dienstbaar zijn en tegelijkertijd eigenzinnig. Onzekerheid toelaten en zekerheid bieden. En dit alles meer in het zicht en onder het vergrootglas van politiek, burgers en media. Hoe kun je anno 2011 een bijdrage leveren aan een samenleving die voor iedereen en in alle opzichten leefbaar en duurzaam is?

Publiek Domein organiseert op donderdag 17 november a.s. haar vijfde Domeindag over het thema Versnellen en vertragen. De dag is bedoeld voor (oud) deelnemers, opdrachtgevers en docenten uit het netwerk van Publiek Domein. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. In de komende maanden werken we het programma van de dag nader uit.

« Terug
« Artikelen zoeken