home > over ons > nieuwsbrief

Belbin voor ambtenaren

Auteur(s):

Het denken over rollen en daarbij behorende verwachtingen, kwaliteiten en valkuilen is al geruime tijd in zwang en levert nuttige inzichten op. Belangrijk hierbij is om een taal te kiezen die de reflectie voedt; ‘woorden die werken'. Voor de rol van bestuurders is hiervoor het instrument van de Bestuursstijlen ontwikkeld. Maar welk instrumentarium staat ambtenaren tot hun beschikking? Met de rollen van Belbin kom je een heel eind, maar deze zijn niet toegesneden op de politiek-bestuurlijke context waarin ambtelijke professionals werken. Publiek Domein heeft deze lacune opgepakt en het instrument van de Rolopvattingen van ambtenaren ontwikkeld. Het biedt een taal om systematisch na te denken over de eigen rol en die van andere ambtelijke professionals. Onze inzichten hebben we gebundeld in het Domeinschrift "Daar doe ik het voor!", geschreven door Geert Neelen en Paul Strijp. Het Domeinschrift kan worden besteld via de antwoordkaart bij deze Nieuwsbrief. Om te lezen en om met elkaar in gesprek te raken. Uiteraard kunnen we deze dialoog ook faciliteren en er een verdiepende en stimulerende leerervaring van maken.

Relevante leergangen: Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

« Terug
« Artikelen zoeken