home > over ons > nieuwsbrief

Actuele opdrachten

Auteur(s):

 

Publiek Domein houdt van ontwikkelen, met aandacht voor de persoon en oog voor de context. We combineren een solide theoretische basis met ruime ervaring in het publieke domein en nemen u mee buiten de gebaande paden. Als opdrachtgever bent u van begin tot eind betrokken: in overleg komen we op basis van uw vraag met een passend aanbod, houden tussentijds een vinger aan de pols en blikken na afloop met u terug op resultaat en proces. Onze actuele opdrachten laten zich moeilijk in een paar woorden vangen. Van individuele coaching tot leiderschapstrajecten, van visieontwikkeling tot ‘meervoudig kijken' en van politiek bestuurlijke gevoeligheid tot het versterken van de regierol. En dat doen wij voor alle bestuurslagen en semi-overheidsinstellingen in heel Nederland. Publiek Domein is graag uw partner in ontwikkeling.

  • Sinds oktober 2011 werkt de gemeente Delft met interne regisseurs die de gemeentebrede ondersteuning regelen op het vlak van financiën, HRM, ICT, etcetera. De gemeente wil deze regisseurs een steun in de rug geven bij het effectief vormgeven van hun rol en positie. Tijdens het leertraject versterkt Harry Slegh de regisseurskwaliteiten en geeft hij de regisseurs gelegenheid hun ervaringen te delen. De reacties zijn positief: ‘Het geeft me meer houvast om rolbewust bezig te zijn.' Het bewust vormgeven van hun nieuwe professionele identiteit versterkt de effectiviteit, het delen van ervaringen geeft lucht, de ingebouwde coaching en intervisie leiden tot zelfreflectie.
  • Projectleider Wim Bellaart wil bij zijn afscheid van de gemeente Dordrecht geen gewone receptie, maar een inhoudelijke bijeenkomst met een zelfgekozen thema: contact. Etske Kroon en Geert Neelen geven vorm aan ‘Dordrecht Draait Door'. Tijdens een talkshow met filmpjes en verschillende gasten wordt gediscussieerd over vragen als: ‘Wat is contact?', ‘Wanneer heb je echt contact, wanneer niet, en hoe komt dat?'. Het tweede deel van de bijeenkomst bestaat uit een interactieve oefening met de hele zaal, waarin in kleine groepjes wordt gezocht naar de ‘succesfactoren' en de ‘saboteurs' van contact. De tegeltjeswijsheden die daaruit voortkomen, worden op tegels gezet en aan de gemeente cadeau gedaan.
  • Kan er onderscheid worden gemaakt tussen technische en politieke vragen? Dat is de vraag van de gemeente Noordwijk. Op zoek naar een nieuwe manier van werken, leiden Jan de Vreugd en Geert Neelen een raadsvergadering. Daar worden tijdens een resonantiesessie vragen gesteld als: ‘Kan ik me hier politiek profileren?' en ‘Hoe dien ik het beste het belang van de gemeente Noordwijk?'. Dankzij de pressure cooker-methode wordt in kort tijdsbestek een grote oogst binnengehaald. Het onderscheid tussen ‘politiek' en ‘technisch' blijkt fictief.

Een paar conclusies: raadsleden zijn verantwoordelijk voor hun huiswerk, dat vergt discipline. De ambtelijke organisatie heeft ook haar verantwoordelijkheid en dient de stukken op tijd aan te leveren. Alleen met een gedegen voorbereiding van beide kanten kan een constructief en effectief debat worden gevoerd. De aanpak wordt als positief ervaren. Een deelnemer zegt: ‘Een mooie aanpak. Dankzij de resonantiesessie wordt niet per fractie gediscussieerd, maar komt iedereen met elkaar in gesprek.'

•    Een middelgrote gemeente wil door middel van een midterm review in beeld brengen wat de stand van zaken is na twee jaar. Veel is gerealiseerd, maar financiële tegenvallers zorgen voor enkele politieke hoofdbrekens. Dat legt druk op de samenwerking in het college. De kunst is die druk hanteerbaar te maken. Tijdens een energieke tweedaagse verkent Henk Gossink met bestuur en directie het avontuur waar zij gezamenlijk in willen stappen.

  • De gemeente Valkenswaard wil haar interne adviseurs laten werken aan manieren om zich te profileren, te positioneren en hun adviesvaardigheden aan te scherpen. Tijdens drie groepsbijeenkomsten en in workshops leren de adviseurs over opdrachtgevers bevragen, bewegen in het krachtenveld en met afstand naar eigen handelen kijken. Het uitwisselen van ervaringen met de groep wordt als zeer positief ervaren. Programmaleider Myriam Gijsbers: ‘Een waardevolle bijkomstigheid van een dergelijke incompany-opdracht is dat er op natuurlijke wijze samenwerking ontstaat tussen de adviseurs uit verschillende disciplines.'

Een kleine impressie van onze overige opdrachten...

 

  • Coaching
  • (Eendaagse) teamontwikkeling
  • Met het college de hei op
  • Onderzoek naar politiek ambtelijke verhoudingen
  • Cultuurontwikkeling
  • Begeleiding themabijeenkomsten

 

« Terug
« Artikelen zoeken