home > over ons > nieuwsbrief

De Novib-methode

Auteur(s): Geert Neelen,

 

Of Publiek Domein een ochtend voor zijn afdeling kan verzorgen over het werken in de politiek bestuurlijke context van de gemeente. Want dat vinden zijn beleidsadviseurs toch wel lastig. Ze hebben moeite om aansluiting te vinden bij het huidige college en voelen zich regelmatig geschoffeerd door uitlatingen van raadsleden. Andersom is er ook onvrede: wethouders krijgen notities waar ze niet om hebben gevraagd en niets mee kunnen. De vraag raakt helemaal onze expertise en ervaring, de handen jeuken om aan de slag te gaan. Maar één ochtend, tsjonge, wat verwacht de opdrachtgever eigenlijk? Wat kun je in een dagdeel doen en bereiken?

Nou, best veel, heb ik gemerkt. Veel valt of staat met een goede voorbereiding waarin samen met de opdrachtgever naar de meest vruchtbare invulling van de ochtend wordt gezocht en waarin de deelnemers van tevoren al met het thema aan de slag gaan. En, minstens zo belangrijk, als de ochtend een bouwsteen vormt van een groter verhaal waarmee de leidinggevende gestaag werkt aan het versterken van de politieke antenne van zijn mensen en de afdeling. De vraag is dus niet ‘doe ons een traject politiek bestuurlijke gevoeligheid' - zoals voorheen vaak aan ons gesteld - maar ‘ondersteun ons met korte en slimme interventies om het zo veel mogelijk zelf te doen'.

Ik noem het de Novib-methode, naar de slagzin uit de jaren negentig van de Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De Novib wilde hiermee uitdrukking geven aan haar streven zo veel mogelijk structurele en duurzame ontwikkelingshulp te bieden; de bekende hengel in plaats van de vis. Resultaten bereiken met zo veel mogelijk lokale organisaties juist omdat die de behoeften en noden vaak het beste kennen. Vertaald naar leren en opleiden in overheidsorganisaties gaat het erom zoveel mogelijk kennis en expertise die ‘in huis is' te gebruiken én te behouden voor de organisatie. Dus met inzet van onder andere betrokken leidinggevenden, interne trainers en procesbegeleiders, bestuursadviseurs en inhoudelijke specialisten. Dat kan op allerlei inspirerende manieren, zoveel mogelijk on the job en aanhakend op primaire processen. Ik heb daar de afgelopen tijd mooie voorbeelden van gezien bij provincies en gemeenten. Van train-de-trainer aanpakken tot fysieke leerruimtes waarin gemeentelijke procesbegeleiders actuele vraagstukken met betrokkenen oppakken en de rode draden in de bereikte oplossingen weten te verbinden op een hoger managementniveau.

Deze manier van opleiden biedt in tijden van financiële krapte kansen voor overheden en voor professionele opleiders zoals Publiek Domein. Het zet ook ons op scherp en doet een appel op onze inventiviteit om met slimme leerinterventies bij te dragen aan de veranderopgave van de organisatie. Daar ligt onze expertise en daar dragen we graag aan bij. Het liefst in de fase waarin nog weinig vast ligt, want dat biedt de beste kansen. En dan is er in één ochtend veel mogelijk. Het levert weliswaar andere resultaten op dan een leertraject of een leergang met open inschrijving, maar het raakt de kern en het creëert beweging die voelbaar en tastbaar is. 

Geert Neelen, directeur

 

« Terug
« Artikelen zoeken