home > over ons > nieuwsbrief

De omweg is het kortst - Paradox van verbinding

Auteur(s): Karin Lombarts en Geert Neelen


                 

Vinkje op de actielijst


Hoe vaak we dat de laatste tijd niet al hebben meegemaakt. Voor het gesprek is een uur gepland, maar omdat het vorige overleg is uitgelopen, hebben we minder tijd. Zonder veel inleiding krijgen we de vraag hoe wij het thema zouden benaderen en wat onze aanpak is. Dat is een eervol verzoek maar zonder te weten wat er speelt, hoe onze gesprekspartners 'er in zitten' en een schets van de achtergrond, kan ons antwoord alleen maar oppervlakkig blijven. De tijd om echt verbinding te maken en met elkaar te onderzoeken wat er nodig is, dreigt verloren te gaan omdat een volgend overleg zich aandient. Op naar een volgend vinkje op de actielijst van vandaag.

Paradox van verbinding


In verbinding zijn is voor veel mensen in hun werk essentieel. Dit geldt in ieder geval voor leidinggevenden, adviseurs en bestuurders in het publieke domein en zeker voor ons als ontwikkelaars. De vraagstukken zijn er complex genoeg voor. Het gaat bij verbinding dan om echt contact maken, weten hoe anderen kijken naar zichzelf en naar de vraagstukken die spelen en waar mogelijke oplossingen liggen. Daar echt nieuwsgierig naar zijn. Dat lijkt makkelijk, maar juist als we het druk hebben, lukt dat niet. De hiccup is vooral het idee daar geen tijd voor te hebben. Dat is althans onze ervaring. Juist als je het nodig hebt, is het vaak lastig om echt verbinding tot stand te brengen. Dat is de paradox van verbinding.

Hello Goodbye


Natuurlijk, verbinding maken kost tijd en ruimte in je hoofd. Maar het ligt vaak meer voor de hand dan mensen denken. Een mooi voorbeeld vinden wij nog altijd Joris Linssen. In het populaire televisieprogramma Hello Goodbye stond hij op Schiphol en sprak hij mensen aan die stonden te wachten op reizigers die thuiskwamen van een reis of juist afscheid namen om op reis te gaan. Met korte en eenvoudige vragen wist hij in enkele minuten mooie gesprekjes te voeren die vaak verrassend emotioneel en onthullend waren. Wat is zijn geheim?

Volledig in hun waarde


Hij neemt de mensen volledig zoals ze zijn. Hij oordeelt niet over de ander en grijpt alles aan voor een mooi gesprek. Alles in de situatie is brandstof. De emotie op iemands gezicht, de bijzondere jas die iemand draagt, het weer: het maakt niet uit zolang je maar oprecht, zonder oordeel en in het hier en nu nieuwsgierig kunt zijn. Small talk als opening voor meer diepgaande gesprekken. Wat bovendien helpt zijn open vragen en stiltes laten vallen. Maar vooral niet oordelen en de ander juist uitnodigen.

Vertrouwen in magie


Dat is allemaal natuurlijk niet nieuw natuurlijk. Maar waarom gebeurt het dan niet? Omdat je het moet organiseren. Je moet er echt ruimte voor willen maken. En erop vertrouwen dat vanuit die verbinding, vanuit die gesprekken die ogenschijnlijk niet direct met het geplande onderwerp te maken hebben, antwoorden komen die bruikbaar zijn. Dat is althans onze ervaring. Dat is de magie van verbinding. Dat 'in contact' goede dingen gebeuren.


Karin Lombarts is zelfstandig trainer en coach en programmaleider voor Publiek Domein in diverse maatwerktrajecten over team- en organisatieontwikkeling. Geert Neelen is directeur van Publiek Domein en programmaleider van de SBG en van diverse maatwerktrajecten over organisatieontwikkeling en politiek ambtelijke samenwerking.

 


 ----------------------------------------------------------------------------------------------


« Terug
« Artikelen zoeken

Aanvragen eNieuwsbrief


Publiek Domein geeft vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met achtergrondartikelen bij de trends en ontwikkelingen die wij in het openbaar bestuur signaleren.

De redactie van de Nieuwsbrief wordt gevormd door:


Reacties op de Nieuwsbrief kunt u mailen naar utrecht@publiekdomein.nl.