home > over ons > nieuwsbrief

Nieuwe directeur Publiek Domein

Auteur(s): Dora Rovers

Bij zijn aantreden ontving Publiek Domein net het auditrapport van CEDEO met daarin een zeer hoog klanttevredenheidscijfer: 9.8. ‘Een groot compliment aan het team en een sterke basis voor de toekomst,' zegt Hero Prins. Op zijn welgeteld vijfde dag als nieuwe directeur gaat hij in gesprek met Dora Rovers, journalist en presentatietrainer bij Publiek Domein.Dora Rovers in gesprek met Hero Prins

Hero Prins werkt als vanzelf volgens de Regel van Benedictus: 'Observeer zonder vooroordelen en start als een geoefende beginner.' Er valt veel te ontdekken voor de voormalige directeur bij Climate-KIC, een Europees initiatief voor klimaatinnovaties. Zijn eerste indrukken? Prins: 'Publiek Domein heeft een prachtig portfolio aan leergangen en maatwerkprojecten.' 

Wedstrijdzeiler met drie Elfstedenkruisjes

Prins houdt de vaart in het gesprek. Hij studeerde watermanagement aan de Universiteit Wageningen, werkte daarna voor Rijkswaterstaat en voor kennisinstituut Deltares. Hij is getrouwd, vader van drie kinderen (16,14 en 12 jaar) en net vijftig. De inwoner van Amersfoort co-traint een jeugdvoetbalteam, rondt als wedstrijdzeiler bij voorkeur als eerste de boeien, kookt graag en is de trotse bezitter van drie Elfstedenkruisjes. Het nieuwe boegbeeld van Publiek Domein is energiek en observerend. Een spraakwaterval ook, die zijn toehoorder graag bij het gesprek betrekt.
PBG en SBG: Prins raakt al vertrouwd met de afkortingen voor de leergangen Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid en Strategisch Bewegen in Gemeentelijke Krachtenvelden. Publiek Domein een saaie naam? 'Integendeel. Publiek Domein is een ambitieus merk dat staat,' meent Prins. 'Gedrevenheid, maatschappelijke betrokkenheid en continuïteit zijn belangrijke waarden van Publiek Domein.'


Prins herkent zich, vertelt hij, steeds meer in de uitslag van een beroepskeuzetest die in zijn jeugd bij hem werd afgenomen. Naast watermanagement rolden ethiek en psychologie er toen uit als hoofdrichtingen. 'Ik ben altijd bezig geweest met mensen en teams, op een coachende manier.' Ook heeft de nieuwe directeur vaak voor groepen gestaan om strategische en innovatieve ontwikkelingen vorm te geven. ‘Ik ben enorm voor vooruitgang.'

Aandacht voor human capital

Tot zijn missie voor de komende maanden behoren onder meer kennismakingsbezoeken aan ministeries, gemeenten, provincies en instellingen, waarbinnen hij al veel mensen kent. Die benadert hij nu niet langer als aanjager van groene innovaties en ambassadeur van ondernemerschap, maar als directeur van een 'gerenommeerde opleider met een prachtig en doorleefd product.' 

Prins: ‘Het gaat niet om het meewaaien met iedere trend. De huidige transities vragen om de juiste vitaliteit en wendbaarheid van openbaar bestuur en overheden. Kwaliteiten die zich alleen laten gelden wanneer er aandacht is voor haar human capital. Dat is nu juist waar Publiek Domein het verschil maakt!'


---------------------------------------------------------------------------------------------

« Terug
« Artikelen zoeken

Aanvragen eNieuwsbrief


Publiek Domein geeft vier keer per jaar een digitale nieuwsbrief uit met achtergrondartikelen bij de trends en ontwikkelingen die wij in het openbaar bestuur signaleren.

De redactie van de Nieuwsbrief wordt gevormd door:


Reacties op de Nieuwsbrief kunt u mailen naar utrecht@publiekdomein.nl.