home > over ons > nieuwsbrief

Grenzen

Auteur(s): Geert Neelen,

Grenzen hebben vanuit ontwikkelingsperspectief een bijzonder karakter. Aan de ene kant bieden ze ruimte en bescherming, doordat ze aangeven waarbinnen je je vrijelijk kunt begeven. Grenzen geven houvast en maken ons handelen mogelijk. Dat geldt voor fysieke (lands-)grenzen maar ook wanneer het gaat om opvoeding (normen), tijd (deadline) of middelen (begroting). Een strakke begrenzing bevordert doorgaans de creativiteit en de prestaties, doordat we onze aandacht noodgedwongen richten op onze mogelijkheden en op de essentie. Paul Strijp gaf aan dat dit laatste hem was overkomen nadat we hem vroegen om voor deze Nieuwsbrief binnen 1.000 woorden te verhalen over zijn professionele tocht door het publieke domein. In een persoonlijk verhaal laat hij zien dat hij de essentie zoekt in contextafhankelijkheid en het afzien van dogma's.

Aan de andere kant gaan grenzen vaak ook benauwen. Grenzen geven beperkingen aan en maken duidelijk wat niet mogelijk of toegestaan is. Hieruit komt de behoefte en nieuwsgierigheid voort om over grenzen heen te kijken of grenzen te verleggen. Wat eerst als vrijheid en houvast werd ervaren, beknelt nu en maakt energie los om de grenzen te doorbreken. Naast pijn en ongemak leidt dat meestal tot verrijking en verruiming van perspectief. Dat is een natuurlijk gegeven in de ontwikkeling van mensen en de essentie van leren. Grenzen vormen daarmee een intrigerend thema voor Publiek Domein en de rode draad in deze Nieuwsbrief.

De artikelen in deze Nieuwsbrief zijn geschreven vanuit de behoefte om over de grenzen heen te kijken. Letterlijk gebeurt dat met de rubriek ‘Wat mij bezig houdt', waarin Peter Oomen ons meeneemt als begeleider van groepen in Afrika. ‘Grenzen verleggen als adviseur' is ook de naam van een leertraject van ingenieurs-bureau Oranjewoud, waarvoor wij een onderdeel hebben verzorgd en waarvan Marieke Koopman in de rubriek Maatwerk verslag doet. In het LINK-Traject© worden deelnemers verder bekwaamd in het verbinden van mensen over organisatiegrenzen heen.
El van Raaij schetst in haar bijdrage de essenties van dit traject dat in het najaar weer van start gaat. Tenslotte hebben we de grenzen van onze boekentip opgerekt met een bespreking van de vertel-cd's van Cees Zwart en met een doe-tip over het gebruik van beelden in bijeenkomsten.

In deze Nieuwsbrief komt u ook enkele initiatieven tegen die we dit najaar starten. We verruimen ons open programma met nieuwe thema's en een eerste Domeindag. Op de binnenpagina's van de Nieuwsbrief en op de website vindt u het overzicht.

« Terug
« Artikelen zoeken