home > leergangen > overzicht leergangen

Leiderschap in het Publieke Domein

Leiderschap in het Publieke Domein

Time out voor veerkracht

Hoe werk ik aan een verantwoordelijke overheid? Hoe bouw ik aan een organisatie waar mensen vertrouwen in hebben? Hoe doe ik dat wat nodig is voor een stad, gemeenschap of organisatie? Hoe ben ik richtinggevend zonder contact te verliezen met de mensen om me heen of met mijn eigen leidende principes?

Voor
De Leergang is bestemd voor leidinggevenden met een stevige verantwoordelijkheid in het publieke domein. Voor gedreven en gemotiveerde mensen die willen investeren in dienstbaar leiderschap en toegewijde uitvoering. Deelnemers uit eerdere leergangen hadden de functie van directeur, gemeentesecretaris of afdelingshoofd.

De spiegel op je eigen functioneren, de herkenning, het geluksgevoel dat je niet de enige bent met een probleem, doorbreekt vastgeroest denken.

In de leergang Publiek Leiderschap komt onder meer aan bod:
• Oriëntatie op de bestuurlijke, politieke en publieke omgeving
• Veerkracht in het omgaan met complexe processen
• Persoonlijke leiderschap met comfort in onzekerheid 

Wijsheid
Leiderschap in verbinding met de gemeenschap of de organisatie betekent dienstbaar zijn aan de grotere opgave. Je wilt doen wat nodig is op dít moment, in déze concrete situatie. Dat vergt naast kennis vooral zelfinzicht en wijsheid. Het doel van deze leergang is dan ook het versterken van wijsheid en intuïtie en de vertaling daarvan naar actie en mogelijkheden.

Ben ik het waard om te volgen?
De vraag naar authenticiteit

  Ben ik te volgen?
Herkenbaarheid en consistentie
 
Ben ik in staat te volgen?
Leiderschap delen en vertrouwen schenken
 

Publiek Domein: de context en ik
De leergang kenmerkt zich door de combinatie van ‘de context en ik'. Er worden maatschappelijke- en strategische vraagstukken en organisatiekundige opgaven behandeld. Met een groep van 6 tot 8 deelnemers is er alle ruimte voor het persoonlijke deel. Dat is ook nodig omdat zelfinzicht, reflectie en wendbaarheid steeds meer van belang blijken in het werk als publiek leider.

De interactie met collega's, het leren van de ervaringen van andere directeuren, de nieuwe ideeën - denkbeelden - uitgangspunten - invalshoeken zorgen in een open en veilige sfeer voor nieuwe inspiratie.

De docenten en coaches hebben stevige posities in het publieke domein en in hun vakgebied. Ze brengen ervaring en hun persoonlijke verhaal over hoe zij zelf moeilijkheden hebben overwonnen.
Lezingen, werkbezoeken en actieve workshops wisselen we af met persoonlijke coaching en  ruimte om met elkaar in gesprek te zijn.

Praktisch
Het traject beslaat zes maanden en bestaat uit vijf 23-uurs seminars, één 8-uurs seminar en coaching. 

Door naar elkaar te luisteren krijg je informatie en begrip in plaats van veroordeling en verdeeldheid. uit de Nieuwjaarstoespraak 2016 van Burgmeester van der Laan van Amsterdam. 

Alle leergangen

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

 • Aanscherpen persoonlijk functioneren 
 • Reflectie op eigen rol en positie 
 • Nieuwe inzichten opdoen en op adem komen

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Bestuurlijke coaching

 • Strategisch positie kiezen 
 • Bestuurlijke stijl ontwikkelen 
 • Loopbaanoriëntatie

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

23 april 2020

Looptijd:

6 maanden

Tijdsbeslag:

Vijf 23-uurs bijeenkomsten en een 1-daagse bijeenkomst, inclusief coaching

Doelgroep:

Directeuren in het publieke domein (gemeente, provincie, rijksdienst of semi-overheidsinstelling)

Kosten:

De deelnamekosten bedragen € 6.750,-

Verblijfkosten € 1825,-,-

Meer informatie over het programma? Mail naar utrecht@publiekdomein.nl 

PDF bestanden:

Download brochure
Download data

Organisatie:

Print de gegevens van deze leergang