home > leergangen > overzicht leergangen

Leiderschap in het Publieke Domein

Leiderschap in het Publieke Domein

Waarom werken aan leiderschap?
 
Ontwikkelingen en grote maatschappelijke opgaven hebben de nodige impact op organisaties in het publieke domein. We werken steeds meer samen in een netwerksamenleving aan grote maatschappelijke opgaven. Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je onderscheidingsvermogen om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om de ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past. Als leider en als volger. Om als leider en organisatie een waardevolle bijdrage te kunnen leveren is reflectie, inspiratie en uitwisseling essentieel.  
Beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Luisteren naar jezelf, in gesprek gaan met anderen. Leren van beproefde wijsheid en actuele wetenschap in combinatie met de eigen toepassing en het delen van ervaringen en vragen in de dagelijkse praktijk van leiderschap in het publieke domein. 

Geschikt voor jou?
De Leergang Leiderschap in het publieke domein is een betekenisvolle reis voor de ontwikkeling van leidinggevenden met een stevige verantwoordelijkheid in het publieke domein. Een intense leergang voor gedreven en gemotiveerde mensen die willen investeren in versterken en verdiepen van hun leiderschap in het publieke domein in deze tijd. Deelnemers uit eerdere leergangen hadden de functie van directeur, gemeentesecretaris of afdelingshoofd.

Zes seminars met tussentijdse etappes en coaching
 
In de leergang Leiderschap in het publieke domein werken we in zes seminars aan:
Luisteren, dialoog en weten wat er leeft: leiderschap in het publieke domein
Zelfinzicht in (mijn) leiderschap in relatie tot mijn context 
Focus op de bedoeling en koers houden in de praktijk 
Innovatie en ondernemerschap in het publieke domein
Werken aan vitaliteit en wendbare organisaties 
Integraal leiderschap in het publieke domein, zo doe ik dat! 

De etappes tussen de seminars worden benut voor experimenteren met vernieuwing en innovatie van de eigen dagelijkse praktijk van leiderschap in het publieke domein.
Vooraf is er een intakegesprek en tijdens en na afloop van de leergang is er een individueel coachingsgesprek.

De kracht: specifiek leiderschapsprogramma voor het publieke domein
In deze leergang benutten we luisteren, weten en concreet toepassen in het eigen leiderschap in de organisatie. In het bijzonder belichten we actuele onderwerpen voor het publieke domein. Op het gebied van de authentieke persoon achter de leider, maatschappelijke ontwikkelingen en leiderschaps- en organisatievraagstukken. 
Met een groep van 8 tot 12 deelnemers is er alle ruimte voor persoonlijke aandacht. Dat is ook nodig omdat zelfinzicht, reflectie en luisteren, standvastigheid, moed en wendbaarheid steeds meer van belang blijken in het werk als publiek leider.

De interactie met collega's, het leren van de ervaringen van andere directeuren, de actuele onderwerpen en de inspirerende invalshoeken van de begeleiders zorgen in een inspirerende en veilige sfeer voor nieuwe energie en inspiratie.
- deelnemers 2019 

Begeleiding
De programmaleiding en begeleiding van de Leergang  Leiderschap in het publieke domein wordt verzorgd door Yvonne Nieuwenhuijs en Hero Prins.

Yvonne Nieuwenhuijs is praktisch filosoof, cultuurhistoricus en trainer. Ze is auteur van het boek Benedictijns leiderschap. Zij was 15 jaar programmaleider en directeur van innovatieve cultuurprojecten in de publieke sector. Sinds 2004 ontwikkelt en begeleidt zij programma's, leergangen en retraites persoonlijke ontwikkeling en leiderschap in Nederland en in Umbrië. Onder meer voor Publiek Domein en het Radboudumc. Zij ondersteunt mensen zich bewust te worden wat ze ervaren en wat ze willen, zodat ze heldere keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en leven. 

Hero Prins is ruim 20 jaar gelouterd als manager en directeur in organisaties in de publiek sector. Sinds 2017 coacht hij vanuit Publiek Domein bestuurders, diverse management teams van overheden en begeleidt hij strategische transities van overheidsorganisaties. Voor Publiek Domein geeft hij coaching en trainingen aan lokale en nationale overheden op het gebied van Leiderschap, Innovatie & ondernemerschap, organisatie- en samenwerkingsvraagstukken. Hij is van huis uit bioloog en geboeid door het begrijpen van- en inspelen op verandering. Hij support mensen en teams die het verschil willen maken in de samenleving.

Samen zorgen zij voor een veilige bedding voor ontwikkeling en putten voor inhoud, proces en methodiek uit de beproefde inspiratiebronnen van Theory U, Benedictijns leiderschap, ondernemerschap, mindfulness, biologie en filosofie. 

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

23 april 2020

Looptijd:

6 maanden

Tijdsbeslag:

6 seminars en 2 coaching sessies

Doelgroep:

Directeuren in het publieke domein (gemeente, provincie, rijksdienst of semi-overheidsinstelling)

Kosten:

De deelnamekosten bedragen € 6.750,-

Verblijfkosten € 1825,-,-

Meer informatie over het programma? Mail naar utrecht@publiekdomein.nl 

Organisatie:

Print de gegevens van deze leergang