home > leergangen > overzicht leergangen

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

Toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid: professionele opgave voor de interne adviseur

Het vak van intern adviseur vergt een flink aantal afwegingen: wat is mijn inhoudelijke focus of mijn procesmatige, wat is de balans tussen mijn operationele gerichtheid en mijn strategische horizon, en vooral ook: hoe beweeg ik me op het continuüm tussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid, tussen eigenzinnigheid en loyaliteit?

Behalve het vermogen om dergelijke afwegingen goed te kunnen maken zijn er nog andere specifieke vaardigheden vereist. Voor een deel zijn deze van inhoudelijke aard. Voor een ander deel zijn deze vaardigheden van procesmatige aard, zoals politiek bestuurlijke sensitiviteit, gedegen vraagverkenning, samenwerkingsgerichtheid, krachtenveldanalyse- en strategisch vermogen, flexibiliteit, resultaat- en vraaggerichtheid, en persoonlijke presentatie en stevigheid. Adviseren heeft dan ook het karakter van koorddansen tussen belangen, van blanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid.

Ik heb tools gekregen om zaken die zich onder en boven tafel afspelen te verbinden. Hierdoor beweeg ik makkelijker met mijn gesprekspartner mee, maar houd ik wel de sturing. 

Unieke leergang met nadruk op:
Professioneel opdrachtnemerschap
Een adequate opdrachtuitvoering begint natuurlijk bij een professioneel opdrachtnemerschap. Daar hoort nadrukkelijk bij het onderzoeken van een mogelijk probleem achter de probleemformulering van de opdrachtgever. Dit vraagt scherpte en een geoefend arsenaal aan vraagmethodieken en het vermogen om verbinding te maken en te houden.

Krachtenveldverkenning en interventiekunde
Als adviseur heb je goed zicht nodig op het veelkleurige en bewegende krachtenveld waarin je je bevindt. In onze trajecten versterken we het analyse-, inlevings- en verplaatsingsvermogen van de deelnemers. Wie zijn de vitale actoren voor je programma, project of dossier? Wat zijn hun mogelijke belangen? Waarop kun je verbinding maken? Waarop moet je beducht zijn in het contact, wetende wat je valkuilen en dominante gedragsstijlen zijn?

Verkenning van de domeinen
Een professionele interne adviseur organiseert voor zichzelf met regelmaat een ‘zoek- en observatietocht' langs de vier vitale domeinen: het bestuurlijke, het politieke, het maatschappelijke en het private domein. In deze domeinen zijn immers krachten, trends en ontwikkelingen te zien die van invloed kunnen zijn op de realisatie van maatschappelijke opgaven en op de visie- en strategievorming voor de overheid.
 
De adviseurshouding 

Vaardigheden alleen zijn niet voldoende. Een professionele adviseursattitude is noodzakelijk om jouw meerwaarde als adviseur tot gelding te brengen. Daarbij hoort zakelijkheid en een redelijke mate van professioneel lef. Want wat doe je als je meerdere (betere) opties ziet voor de aanpak van een vraagstuk, terwijl je opdrachtgever per se een andere aanpak wil? Hoe maak je kenbaar dat de opdrachtgever aandringt op een niet-passende oplossing bij een probleem? De grote opgave is om zowel de dienstbare relatie aan de opdrachtgever gestand te doen, als ook een gedoseerde vorm van professionele eigenzinnigheid te tonen.

Ik zie beter wat er speelt in de werkrelaties. Ik vind gemakkelijker wegen om bij te kunnen dragen aan het verbeteren ervan, al gaat het met vallen en opstaan. 

Voor wie
De Leergang is bestemd voor adviseurs van gemeentelijke, ministeriële en provinciale overheden.
 

Regeling voor maatschappelijke organisaties

 

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Looptijd:

Looptijd 6 maanden

Tijdsbeslag:

Intake, 2x tweedaags seminar plus 3 bijeenkomsten van een dag (14 dagdelen)

Doelgroep:

Beleids- en stafadviseurs bij provincies, gemeenten en ministeries en ambtelijke professionals die met enige regelmaat een adviesrol vervullen

Kosten:

De deelnamekosten bedragen € 3.940,-, exclusief € 1.050,- verblijfskosten. 

------------------------------------

PDF bestanden:

Download flyer

Organisatie:

Print de gegevens van deze leergang