home > leergangen > overzicht leergangen

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

U staat voor uw organisatie, als directeur, lid van een raad van bestuur. U bent de eerste verbinding van de organisatie met de wereld van politiek en bestuur. Daar bent u inmiddels bedreven in, maar het kan in deze tijd geen kwaad om met mensen in dezelfde positie deze rol nader tegen het licht te houden. In dat geval is het traject 'Meersterschap in Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)' iets voor u.

Meesterschap in het Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)
Een vrijplaats voor nieuwe verhoudingen in het regionale en lokale krachtenveld

Dagelijks bewegen in het politiek ambtelijke krachtenveld vraagt om ....
Als bestuurder of lid van het hoger kader van gemeenten, politie, brandweer, openbaar ministerie of bijvoorbeeld woningcorporaties heeft u te maken met ingewikkelde vraagstukken. Vraagstukken waar bestuurlijke en ambtelijke partijen en perspectieven bij elkaar komen en dikwijls ook botsen. Het huidige politieke klimaat zorgt bovendien voor een toenemende onvoorspelbaarheid en vaak onverwachte dynamiek. Het wendbaar en effectief handelen als het gaat om verschillende posities en belangen is een vorm van topsport. Dat gaat meestal goed maar levert regelmatig ook vragen, irritaties en verwondering op.

.... reflectie en zich blijven scherpen .....
Zoals elke topsporter weet, is het belangrijk om in vorm te blijven. U zoekt daarom een plek waar u kunt reflecteren over en uzelf kunt scherpen in uw manier van bewegen op het regionale en lokale krachtenveld. Geen theoretische cursus maar een vrijplaats waar u met bestuurlijke en ambtelijke professionals stil staat bij uw eigen concrete bijdrage aan het politiek ambtelijke samenspel. Tevens kunt u vanuit een pioniersrol dit samenspel vernieuwen en werken aan vitale verhoudingen. Verhoudingen waarbij meer vertrouwen is en begrip voor elkaars positie en waar in dialoog geprobeerd wordt antwoorden te vinden op actuele maatschappelijke vraagstukken. Dat klinkt vol idealen, maar wat is daar mis mee?

.... in een vrijplaats met collega-bestuurders en professionals.
Publiek Domein biedt in samenwerking met de School voor Politieleiderschap graag een dergelijke vrijplaats. Wij combineren daartoe onze jarenlange kennis en ervaring met programma's voor (startende) bestuurders met de programma's rondom politiek bestuurlijke gevoeligheid voor ambtelijke professionals. We leggen de lat daarbij hoog en bieden een programma dat:
- kort en krachtig is;
- exclusief is voor topspelers uit het politiek ambtelijke krachtenveld waarbij we op een gevarieerde samenstelling van de groep sturen;
- stevig inzet op de uitwisseling tussen de deelnemers en;
- naast een deskundige programmaleiding bestaat uit ontmoetingen met gasten van naam uit bestuurlijk en ambtelijk Nederland.

Praktische informatie

Het programma bestaat uit een 24-uurs werkconferentie (van lunch tot lunch). Deze bijeenkomst kent drie hoofdingrediënten:
- publiek leiderschap in een complexe context;
- betekenis van populisme voor politiek ambtelijk samenspel en ;
- systeeminterventies in publieke organisaties.
Deze bijeenkomst wordt gevolgd door een strategische verkenning met een bestuurder in uw directe omgeving. Daarna volgt nog één dag waarin we met een politiek bestuurder in gesprek gaan over de opgedane inzichten. Tijdens deze dag werken wij aan de hand van het concept ‘de plek der moeite' aan het hanteren van (onoplosbare) omstandigheden.
Op basis van gebleken behoefte kan het traject worden aangevuld met één of meer extra bijeenkomsten in de vorm van strategische consultatie.

 

Lees ook het artikel van Paul Strijp over dit onderwerp:

De trainers van Ajax en het gevoel voor tragiek


U vindt het PAS traject ook in de Opleidingsgids van de Wethoudersvereniging.

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Voor meer informatie bel 030-2322116 of e-mail naar utrecht@publiekdomein.nl

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Looptijd:

2 maanden

Tijdsbeslag:

5 dagdelen (telefonische intake, 24-uurs bijeenkomst, oogstdag)

Doelgroep:

Directeuren in het publieke domein (gemeente, provincie, rijksdienst of semi-overheidsinstelling)

Kosten:

Deelnamekosten voor de leergang Politiek Ambtelijk Samenspel bedragen € 1.950,-.

PDF bestanden:

Download brochure

Print de gegevens van deze leergang