home > leergangen > overzicht leergangen

Kerntraject voor wethouders

Kerntraject voor wethouders

Voor wethouders uit gemeenten tot 40.000 inwoners


Op basis van het gerenommeerde Wethoudersprogramma heeft Publiek Domein een Kerntraject ontwikkeld voor wethouders uit gemeenten tot 40.000 inwoners. We hebben gemerkt dat de lokale bestuurders de onderlinge uitwisseling zeer hebben gewaardeerd. Wethouders van gemeenten met deze omvang staan vaak dichter op de ambtelijke organisatie en onderhouden vaak zelf intensiever contact met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De herkenbaarheid is dan ook groot en de leercurve daardoor steil.

En daar staat u dan... Zo juist (weer) benoemd als wethouder. Vol ambities en energiek aan de slag. Uw agenda loopt snel vol, het ene dossier na het andere belandt op uw bureau en vaak ook in de tas naar huis. En voor u het weet, wordt u opgezogen door de waan van de dag. Publiek Domein helpt u uw eigen weg daarin te vinden met het Kerntraject voor wethouders, in drie intensieve bijeenkomsten.

Programma


Bijeenkomst 1: De positie van de wethouder op verschillende velden (van lunch tot lunch)

De eerste bijeenkomst staat in het teken van de dynamiek in de verschillende arena's waarin u als wethouder optreedt. Wat zijn de do's en don'ts in de raad, hoe opereert u in het college? Hoe zet u het ambtelijk apparaat effectief in, zonder op de stoel van de manager te gaan zitten? Deze vragen verbinden wij aan uw ambities als wethouder: wat komt er op uw pad en wat wilt u bereiken?  

Bijeenkomst 2: De invloed van de wethouder - sturen, regisseren en stijlen van besturen (1 dag)


De tweede bijeenkomst staat geheel in het teken van de buitenkant van het besturen. Hoe verbindt u zich met maatschappelijke organisaties? Welke persoonlijke presentatie past bij u en hoe gaat u om met media?

Bijeenkomst 3: Samenspel met samenleving - publiek en media (1 dag)

Tijdens de derde bijeenkomst gaan wij dieper in op uw persoonlijke bestuursstijl. Welke stijl past bij u? Welke kwaliteiten en valkuilen brengt uw natuurlijke werkwijze met zich mee?

Veelal blijven de deelnemende bestuurders na de training voor elkaar een klankbord voor strategische vragen en bestuurlijke dilemma's.

Praktisch


Het Kerntraject bestaat uit een 24-uurs werkconferentie (van donderdagmiddag 13.00 uur tot vrijdagmiddag 13.00 uur) en twee bijeenkomsten van een dag. De doorlooptijd van het traject bedraagt drie maanden.

*)LET OP: Bent  u lid van de Wethoudersvereniging? Dan geldt voor u een gereduceerde deelnameprijs (zie paarse kolom rechts).
Het lidmaatschap van de Wethoudersvereninging bedraagt € 250,- per jaar. Via deze link kunt u zich direct aanmelden als lid.
Programmaleiders


De uitvoering van de programma's is in handen van programmaleiders:

Christianne van den Broek

Hendrik Boland


Nadere informatie en oriëntatie 


U kunt onze special Lokaal Bestuur aanvragen via Yvonne Smit, per telefoon (030 - 23 22 116) of email. Zij kan als opleidingsadviseur samen met u een inschatting maken in hoeverre het Kerntraject aansluit bij uw behoefte. U kunt bij haar ook een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met één van de programmaleider.


Achtergrond


In de nieuwsbrieven die Publiek Domein uitgeeft gaan wij regelmatig in op het wethoudersvak. Klik op onderstaande titels om de volledige tekst te lezen: 

U vindt het Kerntraject ook in de Opleidingsgids van de Wethoudersvereniging.    

-------------------------------------------------------------------------------------------------Het Kerntraject is een coproductie van Publiek Domein en Gossink en.Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Tijdsbeslag:

Een 24 uursbijeenkomst van lunch tot lunch, gevolgd door twee dagbijeenkomsten.

Doelgroep:

Wethouders die hun bestuurlijk vakmanschap tegen het licht willen houden.

Kosten:

De cursuskosten (incl. materialen) bedragen € 3.150,-. De arrangementskosten bedragen € 395,-. LEDEN WETHOUDERSVERENIGING betalen € 2.950,- (arrangementskosten zijn gelijk).

PDF bestanden:

Download brochure

Print de gegevens van deze leergang