home > leergangen > overzicht leergangen

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

De kunst van het langszij komen

Ik was heel blij de fusie tussen twee scholengemeenschappen ambtelijk te mogen begeleiden. De Gemeenteraad kwam bij motie met de opdracht. Het leek een kwestie van uitvoeren. Trots ga ik de wethouder vertellen dat de betrokken schooldirecties klaar staan om met een persbericht aan te kondigen dat ze grootse plannen hebben en dat zij voor de ondertekening van de intentieverklaring is uitgenodigd. Ze reageert boos: ‘Wat moet ik met de omwonenden aan, die niets zien in de verbouwingsplannen? Wat moet ik met suggesties in de pers dat hier weer een politiek prestigeproject wordt uitgevoerd over de ruggen van de schoolkinderen?' Ik leg uit dat Juridische Zaken zweert dat zij geen poot hebben om op te staan en dat in de krant morgen weer de vis verpakt wordt. Maar, ik geloof dat we op verschillende golflengtes zitten en dat de wethouder zich door mij niet geholpen voelt...

Inhoudelijk weet je wat er in je dossiers aan de orde is. Kun je echter ook meedenken over de minder inhoudelijke, meer procesmatige aspecten? Ken je de belangen waarmee een bestuurder rekening moet houden, zodat de gewenste oplossing haalbaar is? Hoe ga je om met de (sociale) media die een cruciale rol vervullen in de beeldvorming? 

Publiek Domein: aandacht voor ambtelijk vakmanschap
Door een verkenning van de formele en informele regels van het spel word je een effectiever ambtelijk professional. Met begrip en gevoel voor de drijfveren van jouw bestuurder en andere stakeholders krijg je echte aandacht van de bestuurder. Je slaagt erin langszij te komen. Ons uitgangspunt is dat politiek bestuurlijke gevoeligheid deel uitmaakt van je ambtelijk vakmanschap. Met de daarbij horende competenties wordt actief geoefend aan de hand van jouw werkpraktijk en jouw politiek bestuurlijke omgeving. 

Voor wie
De leergang is bestemd voor beleidsmedewerkers, managers en projectleiders met politiek bestuurlijk gevoelige dossiers. Deelnemers komen uit verschillende lagen en vervullen verschillende rollen in het openbaar bestuur wat inspiratie en kruisbestuiving mogelijk maakt.

De leergang
Wij bieden je een mix van vier seminars, praktijkopdrachten op de werkplek, een kijkje in de keuken bij een andere deelnemer en individuele coaching. We gaan in op verschillende aspecten van politiek bestuurlijke gevoeligheid, waaronder:

 • jouw rolopvatting als ambtenaar
 • de stijl van je bestuurder
 • de samenstelling van het krachtenveld
 • de rol van sociale media
 • timing
 • framing 

Daarnaast vinden we het belangrijk om je zeggenschap in de samenstelling van het programma te geven, zodat het aansluit op jouw werkpraktijk. Met het aanacherpen van je vaardigheden verander je van toeschouwer bij politiek bestuurlijke processen in een van de spelers. Dat past bij de belangrijke rol van ambtelijk professional.

>>Ervaringen met leergang PBG 

---------------------------------------------------------------------------------------

Hoe zit de 11e stoel bij de Leergang PBG?

Meer begrip tussen maatschappelijk en ambtelijk domein
Jasmin Vogeley, voormalig programmamanager 13 Volt 


"Als beleidsmedewerker en projectleider van een organisatie die zich richt op maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, heb ik veel uiteenlopende contacten, waaronder veldwerkers en managers uit het sociale domein, ambtenaren en politici. Dus eigenlijk het hele krachtenveld dat in de leergang nader wordt bekeken. Ik was met name geïnteresseerd in de wereld van ambtenaren. Vanuit mijn praktijk was het soms moeilijk aansluiting te vinden en elkaar goed te begrijpen.

In de leergang PBG heb ik ervaren dat de gedrevenheid waarmee ambtenaren hun werk doen, heel erg overeen komt met mijn passie voor het werk. Ik kreeg meer begrip voor het werkveld van ambtenaren en besefte dat ook zij soms gevangen zitten in procedures en (politieke) krachtenvelden, die zij niet zomaar kunnen veranderen. >>lees het hele artikel. 
   

>>Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties

---------------------------------------------------------------------------------------  

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Looptijd:

4 maanden

Tijdsbeslag:

Intake, 4 bijeenkomsten van een dag, coachingsgesprek en opdrachten op de werkplek (maximaal 6 dagen)

Doelgroep:

Bestuursadviseur, coordinator, projectleiders en beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente of semi-overheidsinstellingen

Kosten:

De deelnamekosten bedragen € 2.850,- (exclusief verblijfskosten).

Organisatie:

Print de gegevens van deze leergang