home > leergangen > overzicht leergangen

School voor Frontlijnsturing

School voor Frontlijnsturing

>> Download hier GRATIS het actuele Domeinschrift 'Frontlijnsturing in de wijk' van Publiek Domein programmaleider Hennie van Deijck.


Werk in uitvoering! 


Werk je in het sociale domein of in een wijk? Of werk je in het veiligheidsdomein? Of ben je beheerder van de gemeente en zie je iedere dag wat er op straat gebeurt. Of ben je leidinggevende van deze mooie mensen?

Dan is de School voor Frontlijnsturing iets voor jou.

Meld je aan voor activiteiten die door de School voor Frontlijnsturing worden georganiseerd. We werken in de School voor Frontlijnsturing met professionals die de praktijk van frontlijnsturing zelf kennen. Professionals die ook de lastige opgave kennen wanneer er aansluiting moet worden gevonden met het eigen beleid en de eigen interne organisatie.

We werken uitsluitend vanuit de praktijk en de situationele problematiek: vanuit onze eigen ervaringen en ervaringen in andere steden en wijken gebruiken we wat toepasbaar is in jouw situatie.

Maar ik ben heel erg bezig met allerlei institutionele randvoorwaarden zoals de privacywetgeving, ondersteunen jullie dat ook?'

Ja, dat doen we ook. Die randvoorwaarden móeten op orde zijn om in de uitvoering of in de frontlijn verder te kunnen komen.

De School voor Frontlijnsturing biedt een doorlopend programma met lezingen, workshops, werkbezoeken en een leergang Frontlijnsturing. Alles wordt steeds op maat gemaakt naar de behoefte en de lokale situatie van de deelnemers.

>>Scroll naar beneden voor de volledige agenda-----------------------------------------------------------------------------------------

Programma
28 september 2017 Lezing Gerard Schouw 

Van buiten naar binnen, omgaan met Haagse politiek


Gerard Schouw kent het bestuur en de politiek uitermate goed, zowel op lokaal als nationaal niveau. Hij was raadslid, wethouder, Eerste en Tweede Kamerlid. Momenteel is hij algemeen directeur van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en moet dus ook opereren van ‘buiten naar binnen'. In deze lezing deelt hij zijn ervaringen zowel binnen als buiten politiek en bestuur. 

Na zijn lezing gaan we in gesprek over hoe we dat zelf aanpakken, wanneer het effectief is of niet, kortom over onze eigen concrete ervaringen in het werken van buiten naar binnen. 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen is de brancheorganisatie voor farmaceutische bedrijven in Nederland die innovatieve geneesmiddelen ontwikkelen.

Locatie: Publiek Domein Utrecht
Datum: donderdag 28 september
Tijd: 17.30 - 20.30 uur
Kosten: € 75  

>> Informatie en aanmelden: utrecht@publiekdomein.nl-----------------------------------------------------------------------------------------

Najaarsprogramma Het Sociale Domein21 september, 5 oktober, 16 november Serie van 3 Masterclasses

Frontlijnsturing voor beleidsmedewerkers


Een serie van drie masterclasses voor beleidsmedewerkers die heel hard aan het werk zijn om ‘institutionele voorwaarden' te organiseren voor de uitvoering. Dit is ingewikkeld en soms ondankbaar werk. Maar o zo belangrijk. Zij maken mogelijk.

In deze Masterclasses gaat het om het belang van dit werk, de relatie met de uitvoering en het zien van resultaat. Maar ook om de vraag: hoe kan ik het anders of beter doen? Want het gaat ook om de volgende stap voor jou als beleidsmedewerker.

Locatie: Utrecht
Data: donderdag 21 september, donderdag 5 oktober, donderdag 16 november
Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 375 per Masterclass


>> Informatie en aanmelden: utrecht@publiekdomein.nl


-----------------------------------------------------------------------------------------

22 September
Masterclass

Leidinggeven in het sociale domein: het kan beter en goedkoper


De opgave is niet mals: een bezuiniging realiseren, wijkteams die hun draai nog moeten vinden, inzetten op preventie en persoonlijke benadering terwijl de acute crises al niet bij te benen zijn. Beleidsmedewerkers die nog zoekend zijn naar samenwerking intern, wethouders en raadsleden die er boven op zitten en willen scoren bij de komende verkiezingen. En nog veel meer. Dat alles is de opgave voor een leidinggevende in het sociale domein.

In deze workshop gaan we uit van twee gedachten: het kan en moet beter en goedkoper, hoe pakken we dat aan? En de andere is: aandacht en steun voor de persoon van de leidinggevende. Als die niet goed in zijn of haar vel zit, gaat het niet lukken!

Locatie: Utrecht
Datum: vrijdag 22 september
Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 375

>> Informatie en aanmelden: utrecht@publiekdomein.nl


-----------------------------------------------------------------------------------------

28 September
Masterclass

Nabijheid in het sociale domein


Van buiten naar binnen en van onder naar boven. Preventie en persoonlijk contact. Mooie voornemens, maar hoe doe je dat?

Aan de hand van een concrete casus gaan we aan de slag: waarom werkt dit en hoe kunnen we dit vertalen naar de eigen praktijk? Voor beleidsmakers, werkers en leidinggevenden in het sociale domein.

Locatie: Utrecht
Datum: donderdag 28 september
Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 375


>> Informatie en aanmelden: utrecht@publiekdomein.nl-----------------------------------------------------------------------------------------

19 Oktober Masterclass

Werken in Wijken: Duurzaam investeren


Een programma voor iedereen die zich bezighoudt met hardnekkige problemen in wijken. Het gaat in deze Masterclass steeds om actuele problemen, vooral rondom de vraag hoe duurzame en langjarige investeringen voor elkaar te krijgen.

Er zijn in mijn wijk een aantal hardnekkige en serieuze problemen die alleen te lijf gegaan kunnen worden als we bereid zijn langjarig te investeren. Maar hoe krijg ik dat voor elkaar?

Leren van elkaars ervaringen, nieuwe handvaten en in actie komen staan centraal. We nemen in deze Masterclass een langjarige en onconventionele aanpak uit een middelgrote gemeente als voorbeeld.

Locatie: Utrecht
Datum: donderdag 19 oktober
Tijd: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 375


>> Informatie en aanmelden: utrecht@publiekdomein.nl


-----------------------------------------------------------------------------------------


Publicaties


Basisdocumenten over frontlijnsturing:


Casusbeschrijvingen:


>> Download hier GRATIS het actuele Domeinschrift 'Frontlijnsturing in de wijkvan Publiek Domein programmaleider Hennie van Deijck.


 

 

Alle leergangen

Besturen in het publieke domein

Wethoudersprogramma

 • Pitstop tijdens de rit, of steun in de rug bij de start 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Concrete handvatten voor bestuurlijke keuzes

lees meer

Bestuurlijke coaching

 • Strategisch positie kiezen 
 • Bestuurlijke stijl ontwikkelen 
 • Loopbaanoriëntatie

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

School voor Frontlijnsturing

 • Frontlijnsturing is de consistente aanpak om complexe langjarige problematiek met armoede, verpaupering, achterstand, criminaliteit, radicalisering in steden en wijken te bestrijden.

lees meer

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leergang Publiek Leiderschap (voorheen Directeurentraject)

 • Aanscherpen persoonlijk functioneren 
 • Reflectie op eigen rol en positie 
 • Nieuwe inzichten opdoen en op adem komen

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap (LOL) bij de overheid

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

 
 


"Frontlijnsturing is de consistente aanpak om complexe langjarige problematiek met armoede, verpaupering, achterstand, criminaliteit, radicalisering in steden en wijken te bestrijden."
   
  

Datum en looptijd:

Donderdag 28 september 2017 vindt de eerstvolgende activiteit binnen de School voor Frontlijnsturing plaats. >>Scroll naar beneden voor het volledige programma.

Doelgroep:

Professionals die werkzaam zijn in het sociale domein, in een wijk, of in het veiligheidsdomein (gebiedscoördinatoren, wijkmanagers, beheerders, leidinggevenden, burgemeesters)

Kosten:

 € 375 per dag


 


Alle masterclasses van de School voor Frontlijnsturing worden verzorgd door professionals die de uitvoeringspraktijk zelf kennen. Dat geldt ook voor gastdocenten.

Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met best practices, zonder de illusie te hebben dat die een-op-een te vertalen zijn naar andere situaties.

Dat is steeds de opgave in de masterclasses, de vertaling maken naar: wat kan ik gebruiken in mijn eigen werkpraktijk? Wat heb ik daarvoor nodig?

 

 


Aanmelden voor een activiteit van de School voor Frontlijnsturing kan door een mail te zenden aan 
utrecht@publiekdomein.nl


Bel voor meer informatie naar 030 - 23 22 116
  


  

Print de gegevens van deze leergang