home > leergangen > overzicht leergangen

High Performance Coaching

High Performance Coaching

Inside Out Coaching helpt medewerkers met het overwinnen van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. Inside Out Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden. 

Tijdens deze training zul een gestructureerde wijze van coaching leren. De basis is het wereldberoemde GROW model. Via gerichte vragen leert men effectieve coachingsgesprekken te voeren, gericht op de juiste thema’s, met meer consistentie en impact. 

Iedereen heeft het potentieel om te presteren op een nog hoger niveau. Goede coaches weten die vaardigheden en mogelijkheden van mensen eruit te halen die al in mensen zitten. Deze training helpt je om een effectieve coach met zelfvertrouwen te worden.
 
 
Tijdens de training worden de volgende onderdelen behandeld
 

Deel 1: Inside Out Coaching

 • Outside in vs Inside Out 
 • Team Potentieel 
 • Uitleg GROW model
 • Het Prestatie Wiel
 • Blokkades
 

Deel 2: Oefenen met 3 soorten coach gesprekken

 • Coaching voor controle: Geef opvolging aan gesprekken om vooruitgang te volgen, feedback te geven en verantwoordelijkheid te ondersteunen.
 • Coaching voor doorbraak: een verandering dat verdere vooruitgang mogelijk maakt.
 • Coaching voor overeenstemming: de afspraak of samenwerking tussen mensen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.
De hele middag wordt er met trainers acteur geoefend aan de hand van eigen ingebrachte cases 

Alle leergangen

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Leergang Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leergang Publiek Leiderschap (voorheen Directeurentraject)

 • Aanscherpen persoonlijk functioneren 
 • Reflectie op eigen rol en positie 
 • Nieuwe inzichten opdoen en op adem komen

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap (LOL) bij de overheid

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Bestuurlijke coaching

 • Strategisch positie kiezen 
 • Bestuurlijke stijl ontwikkelen 
 • Loopbaanoriëntatie

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

  

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Datum en looptijd:

6 november 2019

Tijdsbeslag:

1 dag

Doelgroep:

Algemeen

Kosten:

 

  € 675 voor hele dag

Lunch is inbegrepen.

Trainingslocatie:

B.Amsterdam

Johan Huizingalaan 763a,1066 VH Amsterdam


Print de gegevens van deze leergang