home > leergangen > overzicht leergangen

Alliantievorming

Alliantievorming

Alleen is vaak maar alleen

Steeds vaker proberen organisaties hun maatschappelijke en organisatiedoelen te realiseren door strategische allianties aan te gaan. Maar het vormen van allianties blijkt vaak lastiger dan gedacht. Het enthousiasme ebt weg als duidelijk wordt hoe moeilijk het is om tot concrete afspraken te komen. De praktijk blijkt weerbarstig, en weten ‘hoe het moet' is niet voldoende.

Het is nodig om gevoel te krijgen voor alliantievorming. Daarom zorgt de praktische cursus Alliantievorming ervoor dat u het proces aan den lijve ervaart. Daardoor staat u steviger als u in de praktijk (weer) bij een proces van alliantievorming betrokken bent.

Inhoud 4-daagse cursus
Het uitgangspunt is dat u zo veel mogelijk ervaringen opdoet, waardoor u anders naar de processen gaat kijken en er ook effectiever mee leert omgaan. Achtereen volgens komen aan de orde:

 • een dynamische krachtenveldanalyse die zorgt dat u anders gaat kijken naar de energievelden bij alliantievorming en leert werken met de onderliggende logica;
 • het praktische alliantielab waarin u - samen met andere deelnemers - aan de hand van een realistische en actuele casus aan den lijve ervaart wat er gebeurt: in het proces, maar ook met uzelf;
 • de praktijkopdracht - het met behulp van een werkboek zelf formuleren van een regiestrategie, gericht op alliantievorming in uw eigen werkpraktijk;
 • het nogmaals doorlopen van het alliantielab, maar nu als ruimte om te experimenteren met nieuw verworven inzichten en alternatieve strategieën;
 • persoonlijke eindreflectie aan de hand van vragen als: Wat neem ik mee? Waar ga ik op letten? Wat is mijn persoonlijke opgave?

Werkwijze
Het concreet zelf ervaren van - en het reflecteren op - het alliantieproces en het eigen functioneren staan voorop. Af en toe wordt kort de noodzakelijke theorie aangereikt over systemisch kijken, over regie en uiteraard over allianties en alliantievorming.

De praktijkopdracht tussen de twee bijeenkomsten staat zo dicht bij uw eigen werkpraktijk dat u die veelal met collega's kunt doen als onderdeel van uw (en hun) werk. Direct resultaat dus!

Voorwaarden deelname
De cursus is gericht op iedereen die actief betrokken is, of makkelijk betrokken kan raken, bij alliantievorming. Dat kan zijn vanuit een rol als (senior) projectleider, als (senior) beleidsadviseur of als manager of bestuurder. Deelnemers nemen zelf herkenbare praktijkcases mee.

Meer informatie?
Neem contact op met het bureau van Publiek Domein.

Speciale regeling maatschappelijke organisaties 

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Datum en looptijd:

Op aanvraag

Tijdsbeslag:

Intakegesprek, twee maal een tweedaagse (met overnachting) en een dagdeel voor de praktijkopdracht

Doelgroep:

(senior) beleidsmedewerkers, (senior) projectleiders, managers en bestuurders die direct te maken hebben met alliantievorming

Kosten:

€ 2.500,-- (exclusief verblijfskosten, inclusief cursusmateriaal)

Print de gegevens van deze leergang