home > leergangen > overzicht leergangen

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

Regie als proces van samenwerking bij en met
de overheid: efficiënt, effectief en energiek

In allerlei benamingen komen we het samenspel tussen organisaties tegen: keten, netwerkontwikkeling, ketenzorg, transitie, wijkregie, casusregie, procesregie, casemanagement, frontlijnsturing, community building et cetera. De ambitie is steeds dezelfde: verbeteren van de gezamenlijke prestatie die aan de samenleving wordt geleverd.

Je staat voor de taak om processen voor burgers, cliënten of interne collega's te verbeteren. Je hebt een dossier waarvan je weet dat dit alleen een kans van slagen heeft wanneer je brede verbindingen aangaat. Het is voor jou vanzelfsprekend om structuur en intuïtie te combineren. Je stelt jezelf meer vragen over hoe het proces te managen dan over de inhoud.

Regierol: dynamiek en omgevingsbewustzijn

Als aanspreekpunt en aanjager van een keten, netwerk of alliantie, ervaar je nogal eens druk van buiten of - soms tegelijker­tijd - traagheid intern. Je herkent wellicht het dilemma van urgentie bij de bestuurder versus matige commitment bij de partners, of omgekeerd. Vaak moet een sterk bewegend en ingewikkeld politiek bestuurlijk krachtenveld worden bespeeld. De verwachting is dat je efficiency bereikt in doorlooptijden, kosten en bemoeienis in verhouding houdt, en dat je de partners aan de goede zaak weet te boeien en te binden.

Je bent kritisch op nut en noodzaak van ieders bijdrage, bemiddelend met hart voor de partners en met een scherp oog voor de resultaten. Je bent in staat de institutionele logica te vervangen door situationele logica. Jouw professionele taak of rol daarin vergt bijzondere competenties.

Inhoud: compact, dynamisch en praktijkgericht

We bieden je met deze beproefde en doorontwikkelde Leergang de gelegenheid je rol verder te verkennen en je vakbekwaamheid te verdiepen. De Leergang richt zich op:

I.   Theorie en visies op allianties 
II.  Coalities vormen en strategisch beïnvloeden
III. Meervoudige partijdigheid en leiderschap
IV. Persoonlijke stijl en effectieve communicatie
V.  Analyse en feedback op uw rol en casuïstiek

Werkwijze

De Leergang start en eindigt met een tweedaagse met daartusssenin drie bijeenkomsten van één dag in Utrecht. Een intakegesprek is vast onderdeel, evenals tussentijdse intervisie. Een team van docenten verzorgt de seminars. Allen zijn als adviseur of projectmanager werkzaam (geweest) in uiteenlopende samenwerkingsverbanden,  waardoor actuele ontwikkelingen deel uitmaken van de Leergang.

---------------------------------------------------------------------------------------

Hoe zit de 11e stoel bij de LvR?

Mijn plek veroveren in een nieuwe baan

Jozé van Kooten Niekerk, Teamleider Buurtteamorganisatie Sociaal


"Ik was net boventallig geworden. Deelnemen zat er dus niet meer in. Toen viel mijn oog op de 11e stoel en met enige schroom heb ik ervoor geopteerd. Ik was verrast toen Publiek Domein me uitnodigde voor een gesprek. En ik was nog verraster toen ik hoorde dat ik kon deelnemen.. De sterren waren mij goed gezind, want die nieuwe baan kwam er.

De Leergang sloot naadloos aan bij mijn nieuwe positie in de nieuwe organisatie. Wonderlijk genoeg gold dat ook voor de andere deelnemers, terwijl we allemaal uit zeer verschillende werkvelden en situaties kwamen. Dat was een van de sterke kanten van de leergang: samen met anderen, die je niet kent en met wie je niet in de dagelijkse praktijk te maken hebt, je eigen rol, positie, sterke en zwakke kanten onderzoeken. >>lees het hele artikel.     

>>Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties

---------------------------------------------------------------------------------------    

Links

Samenwerking in de publieke dienstverlening

Burgerparticipatie als aanjager voor opfrissen van aanpak netwerksamenleving

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Looptijd:

6 maanden

Tijdsbeslag:

Intake, 2x tweedaags seminar plus 3 bijeenkomsten van een dag (14 dagdelen). Studiebelasting 3 uur per maand.

Doelgroep:

Projectleiders, coördinatoren, regisseurs en beleidsadviseurs die ketenarrangementen, netwerkverbindingen of allianties regisseren tussen partners in de (semi-) publieke sector.

Kosten:

Deelnamekosten bedragen € 3.650,- exclusief verblijfskosten. 

PDF bestanden:

Download flyer

Organisatie:

Print de gegevens van deze leergang