home > leergangen > overzicht leergangen

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

Voor teamleiders, coördinatoren en projectleiders

Geef je leiding of sturing aan mensen, processen en projecten? Wil je jouw management- en leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen? En besef je dat groei als leider vraagt om meer inzicht in jouw persoonlijk leiderschap? Volg dan de leergang Ontwikkeling Leiderschap (OL) voor professionals in overheidsorganisaties.

Jouw drijfveren, overtuigingen en veerkracht vormen de basis voor jouw persoonlijke ontwikkeling en het versterken van jouw authentiek leiderschap. Onze coaches houden je daartoe spiegels voor, bieden je nieuwe inzichten en zetten je regelmatig op een ander been. Er is continue relatie met je werkpraktijk: onze aanpak is een combinatie van praktijkvoorbeelden, modellen, herkennen en geraakt worden, intervisie en coaching, vitaliteit en inspiratie. De politiek bestuurlijke context is voor Publiek Domein vertrouwd terrein - programmaleider en docenten hebben bij en/of voor de overheid gewerkt. 

In de leergang komen onder meer aan bod:

 • zelfsturing en leiderschap;
 • herkennen patronen in groepsgedrag, teamontwikkeling en groepsdynamiek;
 • strategisch denken, relaties opbouwen en onderhandelen
 • sturen in het complexe publieke krachtenveld;
 • omgaan met conflict en weerstand;
 • bewust worden persoonlijk waardenprofiel als leider;
 • vergroten van persoonlijke stevigheid en wendbaarheid

De OL liep gelijktijdig met grote veranderingen in de organisatie, waardoor ander gedrag van mij werd gevraagd. De opgedane leerervaring met betrekking tot actief leiding nemen, richting geven aan de organisatie(verandering) en zichtbaar verantwoordelijkheid nemen kon ik direct in mijn werksituatie toepassen.

Publiek Domein: persoonsgericht én praktijkgericht
In de leergang koppelen we jouw persoonlijke ontwikkeling voortdurend aan jouw eigen praktijk. Wij bezoeken je op jouw werkplek en betrekken je leidinggevende bij jouw leervragen. Je werkt bovendien aan een praktijkopdracht en in kleine intervisiegroepen aan persoonlijke vraagstukken. Daarbij krijg je feedback van de twee coaches, gastdocenten en collega-deelnemers. Er zijn maximaal veertien deelnemers, allen werkzaam bij de overheid en dus in dezelfde soort werkomgeving.

De persoonlijke bejegening en werkwijze wordt door alumni aangegeven als onderscheidend ten opzicht van andere ervaringen met opleiders - de impact op leiderschap is veel groter dan verwacht.

Door de OL heb ik een bewuster beeld van mezelf als leidinggevende. Ik heb gereedschappen gekregen die mijn functioneren meer effectief maken en geleerd ze bewust toe te passen. Dat geeft me meer grip op mijn omgeving, zodat ik met meer voldoening werk.

Het allerbelangrijkste voor mij is dat de leergang een duw heeft gegeven aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Het volkomen bewust zijn dat je het zelf moet doen en dat je dat mét jezelf moet doen als enige instrument is een keiharde, niet onprettige, waarheid.

Effect van de leergang op je loopbaan. 

---------------------------------------------------------------------------------------

Hoe zit de 11e stoel bij de leergang OL?

In alle leergangen van Publiek Domein bieden we een speciale plaats aan voor professionals bij een maatschappelijke organisatie. Recent is dit voor de leergang OL Joanne Wieringa, teamleider Stichting Ravelijn.

"‘Mijn' 11e stoel is een hele mooie kans om me als teamleider verder te ontwikkelen. Normaal gesproken is het vanuit Ravelijn niet mogelijk om een dergelijke leergang te volgen. Ons persoonlijke loopbaanbudget is hooguit een paar honderd euro per jaar. Ik heb het gevoel dat ik op een kruispunt sta in mijn carrière." >>lees het hele artikel.     

>>Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties


Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Looptijd:

8 maanden

Tijdsbeslag:

Intake, 7x tweedaags seminar (14 dagen), 3 intervisiesessies, 1 ontwikkelgesprek met deelnemer en leidinggevende op het werk

Doelgroep:

Leidinggevenden en professionals met een sturende rol - zoals afdelingshoofden, teamleiders, coördinatoren, programmaregisseurs, projectleiders - bij (semi-) overheidsorganisaties

Kosten:

Deelnamekosten bedragen € 8.795,- (exclusief € 2.425,- arrangements- en verblijfskosten). 

PDF bestanden:

Download brochure

Organisatie:

Print de gegevens van deze leergang