home > leergangen > overzicht leergangen

De meest effectieve versie van jezelf

De meest effectieve versie van jezelf

In deze training gaan we op zoek naar wat jou uniek maakt en wanneer je op je best bent. Leer begrijpen hoe je jezelf het beste kunt inzetten en je effectiviteit kunt vergroten. Vanuit theorie van positieve psychologie bieden we je een nieuw perspectief op groei.

Je leert jezelf in je kracht zetten en je betrokkenheid bij werk, collega’s, en contacten om je heen  te versterken. Het gaat erom dat je de beste versie van jezelf wordt. Wat blijkt: organisaties met mensen die bloeien en betrokken zijn, krijgen klanten die blij en trouw zijn.

Als je werkt vanuit je unieke karaktersterktes is aangetoond dat je gelukkiger bent en daarmee ook productiever. Jij kunt hierdoor een actieve bijdrage leveren aan een cultuur van waardering, samenwerken en positiviteit.

 

Na het afronden van dit programma zal je merken dat je:

 • Je bewust bent van je eigen karaktersterktes
 • karaktersterktes bewust kunt inzetten in je werk 
 • Leert waarderen om meer te weten van elkaars sterktes
 • Gebruik maakt van gesprektechnieken i.c.m. je karakter sterktes
 • Inzicht hebt in hoe samen te werken en weet hoe te verbeteren 

 Het programma ziet er als volgt uit:

1. Inzicht: word je bewust van je karaktersterktes

Eerst ligt de focus op zelfbewustzijn: op wie je bent, hoe je een ‘growth mindset’ kunt ontwikkelen, en hoe je karaktersterktes meer gebalanceerd kunt inzetten. De skills die we hier ontwikkelen richten zich op nieuwsgierigheid, contact maken en beïnvloeden. Op dag 1 worden de volgende modules behandeld:

 • Betrokkenheid tegenover onverschilligheid
 • Wat zijn karaktersterktes
 • De wetenschap van karaktersterktes
 • AAA Model
 • Power Zone van sterktes
 • 24 Karaktersterktes: vind degene die bij je past 
 • Toonaangevende en Situationele Sterktes
 • Overbenutting versus Onderbenutting
 • De Gulden Middenweg
 • Toepassing van communicatie in contact komt aan bod
 • Hoe pas je nieuwsgierigheid toe in verschillende facetten van je werk

2. Afstemming met je doelen

Op dag 2 staan we stil bij de context waarin je werkt en de vertaling van wie je bent naar deze context. Hoe draag je bij aan de strategie, hoe ben je de beste versie van jezelf in je functie en hoe werk je in teams vanuit je kracht. Belangrijk onderdeel hierin is het herkennen van sterktes in anderen. Skills die we inzetten zijn empathie en feedback als instrument voor groei en betrokkenheid. Op dag 2 worden de volgende thema’s behandeld:

 • Waar pas ik het beste?
 • Individuele verschillen
 • Werk als een roeping
 • Waar te verbinden
 • Afstemming met je persoonlijke richting tov de organisatie strategie, functie, team

3. Herkennen & waarderen van elkaars karaktersterktes

 • Botsende sterktes
 • Opwaartse Spiraal
 •  In je kracht binnen wisselende samenwerkingsvormen
 • Sterktesignalering (empathie, observeren)
 •  Van sterkte tot sterkte: Hoe te waarderen
 • Toepassing van communicatie & samenwerking vaardigheden

 

 

 

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Tijdsbeslag:

Voorbereiding (0,5 dag), Training 2 keer 1 dag training

Doelgroep:

Algemeen

Kosten:

€ 950,- all-in

Bedrag geldt voor twee dagen training, lunch is inbegrepen

 

 

Print de gegevens van deze leergang