home > leergangen > overzicht leergangen

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

Voor een scherper persoonlijk en ambachtelijk vakmanschap

Werken als professional bij de (Rijks)overheid betekent werken in een dynamische omgeving. Signalen vanuit de maatschappij, de politiek en de eigen organisatie vragen om continu en effectief kunnen schakelen op verschillende niveaus. Onophoudelijk vinden binnen het openbaar bestuur grote veranderingsprocessen plaats. Naast de voortdurende reorganisaties, is er op dit moment specifiek aandacht voor de veranderende verhouding tussen overheid en samenleving, voor nieuwe manieren van beleidsontwikkeling en voor de groeiende rol van toezichthouders. De dynamiek in het ambtelijk bestaan wordt daarnaast in toenemende mate beïnvloed door de media, actualiteiten en de eigen wijze waarop politici met hun ambtenaren om willen gaan.

Professionals bij ministeries en grote uitvoerende diensten, zoals de IND en de NVWA, zitten bij deze ontwikkelingen ‘vol in de wind'. Dat vraagt om stevigheid en stelt hoge eisen aan hun vak­manschap. Het vraagt van hen de volgende ontwikkelweg:

 • van inhoudelijk werken en denken naar meer strategisch en procesmatig opereren;
 • van het analyseren van de beleidsproblematiek naar het waarnemen, invoelen en beïnvloeden van verhoudingen en dynamieken tussen betrokken actoren in het beleidsveld;
 • van beleid ontwikkelen naar beleid en uitvoering op elkaar afstemmen in samenwerking met een groeiend netwerk van stakeholders.

Ik merk dat ik in mijn dagelijks werk een stuk steviger in mijn schoenen sta.

De sleutel tot persoonlijke en professionele groei
De Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen heeft met ruim 50 voorgaande edities inmiddels een gerenommeerde plaats in loopbaan- en managementontwikkelprogramma's binnen de rijksdienst. Zij speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het vak­manschap van professionals bij het Rijk en draagt bij aan de bevordering van hun brede inzetbaarheid.

Daartoe 'zoomt' de leergang in op de vier invalshoeken die de sleutel vormen tot persoonlijke en professionele groei: de persoon, de actoren, de organisatie en de omgeving. Het accent ligt hierbij meer op experimenteren, ervaren en confronteren dan op het luisteren naar colleges en het kennisnemen van literatuur. In een veilige setting worden deelnemers uitgedaagd uit hun 'comfort zone' te komen, buiten kaders te denken en met andere brillen naar de werkelijkheid te kijken.

Door de bij aanvang van de leergang vastgestelde persoonlijke en professionele ontwikkelingsweg van de deelnemers als leidraad te hanteren, ontstaat een zeer persoonsgericht traject. Het rendement is daardoor ook aanzienlijk op diverse gebieden. Deelnemers:

 • worden pro-actief in de omgang met veranderingen
 • krijgen meer inzicht in en greep op dynamische beleidsprocessen
 • vergroten hun handelingsrepertoire als ambtelijke professional
 • worden evenwichtiger en versterken hun reflectief vermogen
 • ontwikkelen hun politiek bestuurlijke gevoeligheid

Door de werkvormen van de leergang is het mogelijk om drempels over te gaan die je anders niet zou durven over te gaan.

Opbouw van het programma
De leergang bestaat uit een openingsseminar van twee dagen, zes seminars van drie dagen en een afrondingsseminar van twee dagen.

Binnen de leergang is een consultatietraject opgenomen. Hierin wordt in kleine, vertrouwelijke gespreksgroepen gewerkt aan professionele casuïstiek en persoonlijke dilemma's onder begeleiding van een coach. Het succes van deze consultatiegroepen blijkt onder andere uit het veelvuldig voortzetten hiervan na afronding van de leergang.

Daarnaast vinden er diverse externe bezoeken plaats; zowel binnen als buiten de eigen beleidskolom. Ook een bezoek aan Brussel maakt deel uit van deze leergang.

Halverwege het programma wordt in individuele ontwikkelgesprekken met de programmaleider de voortgang ten aanzien van de persoonlijke en professionele ontwikkeling besproken en zonodig aangescherpt.

De leergang biedt verdieping in professioneel functioneren, rust en relativering en daarmee al met al grotere effectiviteit en efficiëncy van handelen.

Praktisch
In totaal vraagt de leergang ongeveer 30 dagen aan tijd over een periode van ruim een jaar. De voorbereiding op de seminars vraagt daarnaast circa 10 dagen. De Publiek Domein werkwijze verlangt een grote persoonlijke inzet van de deelnemers.

Wat ik vooral meeneem is dat ik altijd iets anders kan proberen als het niet werkt. LB II heeft daarvoor de nodige handvatten gegeven en het zelfvertrouwen om deze te gebruiken.


---------------------------------------------------------------------------------------

Hoe zit de 11e stoel bij de leergang LB-II?

Als een spons leren in een hogere versnelling

Gerbrig Klos, Sr. medewerker mensenrechtenprojecten Amnesty International Nederland

"Het budget van Amnesty voor opleiding en training biedt geen ruimte om medewerkers zo'n intensieve en kostbare leergang te laten volgen. Amnesty-medewerkers volgen soms korte trainingen buiten de deur of een paar vakken op de universiteit. Het aanbod van Publiek Domein is echt een buitenkans, die Amnesty dan ook met twee handen heeft aangegrepen

De meeste activiteiten van Amnesty Nederland richten zich op verre buitenlanden. Ik ben een van de weinigen in de organisatie die zich bezighoudt met mensenrechtenkwesties in Nederland. Deze leergang biedt mij een interessant kijkje in de keuken van de (rijks)overheid; in beleidsvoorbereiding, bestuurlijke dynamiek, de mores en dilemma's die daar spelen. >>lees het hele artikel.     

>>Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties


---------------------------------------------------------------------------------------


Achtergrond
 
In onze Nieuwsbrief laten wij zo nu en dan een voormalig deelnemer aan het woord om te zien wat hen bezighoudt. Klik op een van onderstaande titels om de volledige tekst te lezen.

"LB-II een must" (Michel Berkelmans, ministerie EZ
"Eigenwijze professionals bij het Rijk" (Nieuwsbrief Voorjaar 2013) 

Benadering persoonlijk leiderschap volgens de Jacobsladder.

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Looptijd:

1 jaar

Tijdsbeslag:

28 dagen (exclusief reflectie op en voorbereiding van de seminars)

Doelgroep:

'Zware' professionals bij de Rijksoverheid of in uitvoerende organisaties, planbureaus en inspecties.

Kosten:

Deelnamekosten bedragen € 13.500,- (exclusief verblijfskosten). 


-------------------------------

Binnenkort volgt de startdatum van de volgende LB-II groep.  Voorinschrijving voor de nieuwe groep is al mogelijk.

-------------------------------

________________________

Print de gegevens van deze leergang