home > leergangen > overzicht leergangen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

Strategisch en persoonlijk positie kiezen

Van ambtelijke professionals bij een gemeente, provincie of waterschap wordt steeds meer verwacht. Kennis van de inhoud is niet meer voldoende. Je moet strategischer omgaan met alle partijen waarmee je dagelijks te maken hebt en effectiever kunnen handelen. 

Publiek Domein: vakmanschap verder ontwikkelen

Essentieel daarbij is dat je een situatie van verschillende kanten kunt benaderen en interpreteren. Naast een andere manier van kijken, vraagt het ook om de bereidheid je handelen, overtuigingen en drijfveren diepgaand te onderzoeken. Het maakt de leergang tot een persoonlijke zoektocht naar hoe als persoon en professional in de gemeentelijke context verschil te maken. Publiek Domein verbindt bezieling en kwaliteiten met concrete strategische en maatschappelijke vraagstukken, ervan uitgaande dat de deelnemer zelf het belangrijkste instrument is.

De leergang heeft mij bagage gegeven voor het leven. 

 

Na afloop van de leergang weet je als professional in het publieke domein beter hoe je kunt bereiken waar je op uit bent. Je weet beter positie te kiezen in complexe processen met meer gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je bent daardoor breder en effectiever inzetbaar. Bovendien geeft het je een scherper zicht op een eventuele volgende stap in je loopbaan.

Wat ik heb geleerd? Knellende situaties op een luchtige manier bespreekbaar maken en vertrouwen hebben in een goede uitkomst.
 
Het programma

Negen seminars vormen de kern van het programma waarbij jij in jouw professionele context steeds centraal staat. Er zijn twee keuzeseminars waarvan we de invulling afstemmen op de behoeften van de groep. Andere onderdelen van de leergang zijn:

 • reflectieopdrachten
 • intervisie
 • leesgroep
 • tussentijds ontwikkelgesprek op de werkplek
 • praktijkopdracht bij (semi) publieke organisatie
 • twee 'professionele keukenbzoeken' bij een deelnemer en een professional in een ander werkveld.

Op verschillende manieren worden leidingevenden bij dit alles betrokken.

Maak het verschil en investeer met de leergang SBG in je professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Meer lezen over de leergang?
Léon Boer, strateeg en historicus in en vanuit Groningen, nam deel aan de 31e editie van de SBG. Zijn ervaringen met deze leergang deelt hij in dit artikel. 

Resultaten van de SBG
Twee deelnemers aan het woord over hun bevindingen.

Speciale regeling voor maatschappelijke organisaties. 

Alle leergangen

Leiderschap in strategische (beleids)processen

Strategisch Bewegen in Gemeentelijke krachtenvelden (SBG)

 

 • Versterken meervoudig kijken en strategisch vermogen 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Oriëntatie op volgende stap in loopbaan

lees meer

Leergang Leiderschap in Beleidsprocessen (LB-II)

 • Strategisch netwerken in een rijksomgeving 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 • Externe oriëntatie

lees meer

Excelleren in een politiek bestuurlijke omgeving

Politiek Bestuurlijke Gevoeligheid (PBG)

 • Versterken politiek bestuurlijke antenne 
 • Schakelen tussen beleid, belangen en beeldvorming 
 • Verkennen, verplaatsen, verbinden

lees meer

Politiek Ambtelijk Samenspel (PAS)

 • Vrijplaats voor bestuurders èn hoger management 
 • Reflecteren en zichzelf blijven scherpen 
 • Met partners uit netwerk verkennen van vitale verhoudingen

lees meer

Leergang Interne Adviseurs (LIA)

 • Versterken strategische advieskwaliteit 
 • Professioneel opdrachtnemerschap 
 • Balanceren tussen eigenzinnigheid en dienstbaarheid

lees meer

Ondernemerschap voor ambtenaren

In deze zeer actieve workshop voor ambtenaren wordt je als deelnemer radicaal ondergedompeld in de wereld van ondernemerschap. Je gaat je eigen werk actief beleven en inrichten als start up. We gebruiken daarbij de tools en instrumenten zoals start ups en ondernemers deze hanteren om in te spelen op de behoeften van de klant. Je leert klantgericht, innovatief en ondernemend te werken zoals een startende ondernemer wat na de workshop een blijvend inzicht en direct bruikbare instrumenten oplevert voor jouw eigen werk!

lees meer

Leidinggeven aan mensen en projecten

Leiderschap in het Publieke Domein

Als leider in het publieke domein wordt er voortdurend een appèl gedaan op je om de goede beslissingen te nemen op het juiste moment. Dat vraagt om reflectie en ontwikkeling van leiderschap dat daarbij past: beluisteren wat er leeft, weten waar je voor staat en hoe daarnaar te handelen. Leiden en volgen. Deelname aan deze leergang betekent acht maanden nieuwe inzichten krijgen en delen rondom opgaven, bedoeling en rol in het publieke domein. Werken aan de vitaliteit en ontwikkeling van jou als leider en van de organisatie. Experimenteren met de nodige innovatie en vernieuwing met inspiratie van beproefde wijsheid, actuele wetenschap en elkaar.

lees meer

Leergang Ontwikkeling Leiderschap

 • Versterken van leiderschapskwaliteiten 
 • Alert schakelen in verschillende rollen 
 • Leiderschap authentiek invullen

lees meer

High Performance Coaching

High Performance Coaching helpt medewerkers met het overwinnen
van uitdagingen, het vergroten van individuele prestaties en het kunnen bijdragen aan een prestatiegerichte cultuur. High Performance Coaching doet meer dan het verbeteren van een enkele competentie. Deze manier van coaching versnelt de organisatie resultaten doordat het als focus heeft doorbraken bij medewerkers te realiseren die tot een betere en snellere uitvoering van het werk leiden.

lees meer

Verbinden vanuit maatschappelijke opgaven

Leergang voor Regisseurs in het Publieke Domein

 • Verstevigen rol en kansen van netwerk of keten 
 • Regisseur als leiderschap 
 • Strategische- en procesvaardigheden

lees meer

Alliantievorming

 • Vergroten kennis over allianties 
 • Ervaren en leren in het Alliantielab 
 • Oefenen met regiestrategie in eigen opgave

lees meer

Besturen in het publieke domein

Kerntraject voor wethouders

 • Sturen op de eigen agenda 
 • Reflectie op eigen stijl 
 • Uitwisseling met bestuurders uit gemeenten tot 40.000 inwoners

lees meer

Critical Thinking

Kom erachter hoe kritisch denken als essentiele vaardigheid je gaat helpen om weloverwogen maar wendbaar het juiste besluit te nemen. Leer begrijepen wat iemand anders situationele mindset is en vergroot je invloed om tot een maatschappelijk gedragen beleid te komen. 

lees meer
Ik zoek een programma voor:

Ga direct naar:

Klik hier om u direct aan te melden voor deze leergang

Aanvangsdatum:

Op aanvraag

Looptijd:

1 jaar

Tijdsbeslag:

Intake, 9 seminars inclusief intervisie (26 dagen), tussentijds ontwikkelgesprek op de werkplek en een coachingsgesprek bij Publiek Domein

Doelgroep:

Ambtelijke professionals (met een beleidsinhoudelijke invalshoek, managementfunctie, projectleiders- of programmamanagersrol) die dagelijks functioneren in complexe gemeentelijke krachtenvelden.

Kosten:

De deelnamekosten bedragen € 14.950,-, exclusief verblijfskosten.

SBG Intervisiegroep:

Overweeg je deelname aan de leergang? Het is mogelijk nu al te starten in de Intervisiegroep van de SBG, als voortraject op de leergang. Lees meer>>

PDF bestanden:

Download brochure

Print de gegevens van deze leergang