home > over ons > in het kort

Publiek Domein in het kort

In onze programma's leggen we steeds verbanden tussen de drijfveren en kwaliteiten van de persoon, zijn of haar positie in de organisatie en het bredere krachtenveld, de relatie met het politieke bestuur en de maatschappelijke context.

We hebben de naam mensen te bewegen tot nieuwe manieren van kijken en hen op een ander been te zetten. Dat doen we met een doe-gerichte wijze van leren en een intensieve persoonsgerichte begeleiding. We investeren hiertoe in een goede samenwerkingsrelatie met opdrachtgevers. Voor elk programma brengen we een team van ervaren en deskundige begeleiders samen.

Wij zijn persoonsgericht

Wij werken met een vaste staf van programmaleiders en een netwerk van professionals die werken met en vanuit mensen in overheidsorganisaties. 

Wij zijn ontwikkelaars

Wij faciliteren en organiseren ontwikkel- en opleidingsprogramma's. In deze programma's worden vakmanschap en professioneel handelen aangescherpt en ontwikkeld. We richten ons op mensen die hun wijze van functioneren tegen het licht willen houden.

Wij hebben een fascinatie voor het openbaar bestuur

Wij beschikken over brede kennis van en ervaring met overheidsorganisaties en zijn gefascineerd door wat zich daar afspeelt. We stimuleren mensen een eigen weg te vinden in de veelheid van belangen en posities die het openbaar bestuur kenmerkt.

Wij zijn een flexibele netwerkorganisatie

Publiek Domein fungeert als een netwerkorganisatie: voor specifieke opleidings- of ontwikkelvragen brengen wij een team van deskundigen samen dat 'voor de zaak staat'. Zo'n team vormt een uitstekende gesprekspartner voor opdrachtgevende organisaties en kan samen met hen, en met de deelnemers, een effectief programma op maat ontwikkelen en uitvoeren.

En..... we zijn vernieuwers

Wij hebben de naam mensen te bewegen tot nieuwe manieren van kijken en hen op een ander been te zetten. Of met andere werkwijzen te komen dan men gewend is. Daar zijn we trots op. Innovatie of vernieuwing in de context van het openbaar bestuur is nu eenmaal niet eenvoudig.

Publiek Domein is graag uw partner in ontwikkeling. Dat start met persoonlijk contact.« Terug naar de vorige pagina
Publiek Domein is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).